Motie: Lage Boeschoterweg

Motie: Lage Boeschoterweg

MOTIE –  Lage Boeschoterweg 40 Garderen

Agendapunt V-5 – Voorstel nr. 13-26

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 28 mei 2013

Onderwerp:  Bestemmingsplan Buitengebied 2013

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de zienswijze 135 (Lage Boeschoterweg 40 Garderen) nog onvoldoende beantwoord is (legale paardenstal plus nog ander bijgebouw aanwezig; verzoek is recreatieverblijf te bestemmen en geen woning),

verzoekt het College:

  • De zienswijze in samenhang met de aanwezige legale bebouwing af te wegen
  • In overleg te treden met de personen van de zienswijze om te zien of een oplossing mogelijk is

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Pro98

A. Barendregt

H. BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld