Motie: Voedselbank

Motie: Voedselbank

MOTIE

Agendapunt VI-3: Ontwerp kadernota 2014-2017

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 12 juni 2013.

Onderwerp: Voedselbank

Constaterende dat:

  • De voedselbank Hulp aan Elkaar is uit gegroeid tot een onmisbare voorziening in de gemeente Barneveld.
  • Als gevolg van de crisis het aantal bezoekers toeneemt.
  • Mensen in financiële problemen, vaak tijdelijk, een beroep doen op deze voorziening.

Overwegende dat:

  • De Stichting Hulp aan Elkaar haar werkzaamheden op dit moment verricht vanuit een pand dat niet aan de eisen voldoet.
  • Een deugdelijke locatie een oplossing levert voor een logistiek probleem.

Draagt het college op:

In samenspraak met de Stichting Hulp aan Elkaar te zoeken naar geschikte huisvesting.

En gaat over tot de orde van de dag

Namens PRO’98,  Christen Unie

M. Rosbergen   H. Schuring

A.W. Korevaar   L.J. ScheijgrondPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld