Winkeltijdenwet

Winkeltijdenwet

Voorzitter,

De gemeenteraad is nu bevoegd – op grond van de nieuwe Winkeltijdenwet – bij verordening te bepalen óf en wanneer winkels op zondag geopend mogen zijn.

Op 29 oktober vorig jaar schreven de twee initiatiefnemers van de gewijzigde Winkeltijdenwet, Verhoeven en Van Tongeren, een brief naar de Tweede Kamer.

In deze brief benadrukken zij dat een zorgvuldige belangenafweging integraal onderdeel dient te zijn van een besluit over het aantal koopzondagen in een gemeente. Dit moet op grond van artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Belangen die de gemeenteraad zou moeten afwegen zijn:

  1. de werkgelegenheid en economische bedrijvigheid in de gemeente, waaronder mede begrepen het belang van winkeliers met weinig of geen personeel en van winkelpersoneel;
  2. de zondagsrust
  3. de leefbaarheid, de veiligheid en openbare orde in de gemeente.

Met dit voorstel om een gemeentelijke verordening vast te stellen, doet u niets anders dan een reparatie uitvoeren om te voorkomen dat  de vrijstellingen uit het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet van rechtswege komen te vervallen.

Er wordt op geen enkele wijze invulling gegeven aan die integrale belangenafweging. Het blijft, zoals het altijd was.

Voorzitter, de fractie van Pro’98 zou graag zien dat de gemeente werk gaat maken van die belangenafweging en gaat inventariseren wat onze inwoners, onze winkeliers, onze supermarkteigenaren, het overige bedrijfsleven en de toeristen die onze gemeente bezoeken nu eigenlijk willen.

De VVD heeft hier – met een discussie-avond – al een voorzichtige start mee gemaakt, chapeau daarvoor, maar dat is voor ons niet voldoende om als onderbouwing te dienen voor een integrale belangenafweging.

Voorzitter, we zullen de raad een voorstel doen de belangen van alle betrokkenen in kaart te brengen. Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld