Vragen conflict tijdelijke markthal

Vragen conflict tijdelijke markthal

Graag wil de fractie van Pro’98 vragen stellen in het kader van artikel 37 van de organisatieverordening naar aanleiding van het door het college verstuurde memo over de ontwikkelingen met betrekking tot de tijdelijke markthal aan de Mercuriusweg.

In de memo wordt uiteengezet welke ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden vanaf 23 april 2013.

Timo Kruft Beheer B.V. heeft het voorstel gedaan om de ingangsdatum van de exploitatieovereenkomst te wijzigen in 1 oktober 2013. Het college geeft in haar memo aan dat de heer Kruft de nieuwe explotatieovereenkomst heeft getekend.

1. Klopt het dat de gemeente, weliswaar ambtelijk, de overeenkomst ook heeft getekend?

Het eenmalige exploitatiebijdrage was €75.000 voor een heel jaar. Inmiddels is er €50.000 huur betaald voor de duur van 4 maanden.

2. – Is dit het bedrag wat Timo Kruft Beheer B.V. aan huur betaald aan de verhuurder?
   – Wat zijn de argumenten geweest om als gemeente de huur tot september te betalen?

De maand april valt buiten huurperiode gemeente en overeenkomst met Timo Kruft Beheer B.V..

3. Wie was de huurder van de Mercuriushal deze maand en wat is er afgesproken over de kosten voor huur en de overige kosten en opbrengsten in deze maand?

Het college constateerde van de zijde van de ondernemer geen enkele bereidheid om gesprekken op te pakken of de exploitatie en de organisatie op te pakken. 

4. Is de conclusie juist dat de gemeente tot nu toe nog steeds invulling geeft aan de exploitatie en organisatie?

5. Begrijpen wij goed uit  de memo dat eerst door de gemeente is toegezegd ook de huur van april te betalen en dat de gemeente hierop terug is gekomen op 22 juli omdat dit bedrag al verrekend zou zijn en ligt in deze verrekening de kern van het conflict?

6. Zo nee, wat is dan de belangrijkste reden dat de partijen zo tegenover elkaar zijn komen te staan?

Het besluit om nu toch van de exploitatieovereenkomst af te zien wordt door het college met een aantal redenen omkleed.

7. Wat is er feitelijk veranderd, waardoor het college nu een andere afweging maakt dan in april?

8. Is de raad in april verkeerd voorgelicht of waren die veranderingen (bijvoorbeeld geen huur voor de columbizhal) toen nog niet bekend?

Met vriendelijke groet,

Namens Pro’98,

Frank van der Lubbe Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld