Amendement: integriteit

Amendement: integriteit

AMENDEMENT

Agendapunt: 11 Gedragscode politiek ambtsdragers gemeente Barneveld

Onderwerp: Integriteit

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2013

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In “de Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Barneveld” de volgende tekst op te nemen:

De burgemeester en de griffier fungeren voor politieke ambtsdragers als vertrouwenspersoon bij vragen met betrekking tot integriteit.

Toelichting:

  • De gedragscode wordt overhandigd aan (nieuwe) politieke ambtsdragers. Door deze toevoeging expliciet in de tekst op te nemen, is voor alle betrokkenen duidelijk bij wie zij met vragen betreffende integriteit terecht kunnen.

Ondertekening en naam:

Namens PRO’98,

Arjen Korevaar

Monique Rosbergen