Coulance voor Nairac, ook voor muziekschool

Coulance voor Nairac, ook voor muziekschool

Wat hangt de “Nachtwacht…” mooi in het vernieuwde Nairac. Wat een geluk dat deze Stroese boerenfamilie Martin Monnickendam tijdens een vakantie in onze gemeente inspireerde en hij deze “Nachtwacht van de Veluwe” op doek vastlegde. Brand Overeem, een fotograaf die het doek ooit in een boerenschuur aantrof, zal trots zijn op deze nieuwe plek, een behoorlijke vooruitgang al zeg ik het zelf.

Met het vernieuwde museum Nairac heeft Barneveld een attractie om trots op te zijn. Of beter gezegd, een museum gedreven door vrijwilligers om vooral trots op te zijn.

Wat de risico’s betreft is Pro’98 blij dat het bestuur van het Museum Nairac de tijd krijgt om op eigen benen te kunnen staan. Citaat: “Om het risico in de eerste twee jaren van het verzelfstandigde museum af te dekken is door ons besloten om het jaar waarin de volledige realisatie van de bezuinigingen op de exploitatie van het Veluws museum Nairac wordt behaald, te bepalen op 1 september 2015.”

Dit klinkt de fractie van Pro’98 als muziek in de oren. Deze mogelijkheid stelde Pro’98 echter eerder al eens voor in aanloop tot de verzelfstandiging van de Muziekschool. Het roept dan ook de vraag op, of de Muziekschool alsnog een beroep kan doen op een zelfde coulance van het College, mochten zij daar ook behoefte aan hebben? Graag een reactie van het College.

Noot: Het College heeft in de raadsvergadering aangegeven al met de muziekschool ingesprek te zijn over de mogelijkheid om de bezuiniging in tijd te vertragen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld