Vertrouwenspersoon in gedragscode

Vertrouwenspersoon in gedragscode

In de commissie hebben we de integriteitscode voor politieke ambtsdragers besproken. Het lijkt de fractie van Pro’98 een waardevolle aanvulling om de rol van vertrouwenspersoon in de gedragscode op te nemen. Op deze manier is het voor individuele ambtsdragers duidelijk bij wie kan worden aangeklopt met integriteitsvragen. Deze toevoeging vormt ook één van de aanbevelingen uit de ‘Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen’.

Impliciet wordt de rol van vertrouwenspersoon in de Barneveldse gemeenteraad reeds vervuld door de griffier en de burgemeester. Het lijkt ons echter zinvol om deze rol ook expliciet te vermelden zodat deze functie bij ontvangst van de gedragscode, zeker ook voor nieuwe raadsleden en wethouders, duidelijk is.

Amendement aangenomenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld