Amendement: Drank- en horecaverordening en wijziging APV gemeente Barneveld

Amendement: Drank- en horecaverordening en wijziging APV gemeente Barneveld

AMENDEMENT

Voorstel nr. 13-71
Agendapunt: X-5

Onderwerp: Drank- en horecaverordening en wijziging APV gemeente Barneveld

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen 17 december 2013

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De gevraagde beslissing als volgt te wijzigen:
achter “vaststellen”: met in acht name van wijziging van de artikelen 6 en 8 waarin de schenktijden zodanig worden geregeld dat de schenktijden voor verpleeg- en verzorgingshuizen gelijk zijn aan die van gemeenschapshuizen.

Toelichting:

De schenktijden worden dus van zondag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 0.00 uur en vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot 01.00 uur. Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen gebruiken de gemeenschappelijke ruimte vaak als huiskamer of als het verlengde van de eigen huiskamer. Een overheid moet zo min mogelijk beperkingen opleggen in deze semi privé ruimtes.

Ondertekening en naam:

Pro’98 VVD CDA

M. Rosbergen M.H.J. Pluimers A. Westerneng

F.J. van der Lubbe P. Vos R. van den Broek

 

# Aangenomen