Drank- en horecaverorderning

Drank- en horecaverorderning

Voorzitter,

Vanavond stellen we de Drank- en Horecaverordening vast. Het doel van deze verordening is de schenktijden te regelen, oneerlijke concurrentie met de horeca tegen te gaan en er voor te zorgen dat jongeren hun alcoholgebruik gaan matigen.

Mijn fractie wil op drie onderdelen van de verordening in gaan:

1. Op dit moment sluiten de kantines van de meeste buitensportaccommodaties in het weekend zo rond een uur of 8 ’s avonds. Om de regels zoveel mogelijk uniform te laten zijn, stelt u voor deze tijd te verruimen naar 10 uur ’s avonds. Wij weten nog niet wat de effecten zullen zijn van die verruiming, maar we kunnen ons wel voorstellen dat dit oneerlijke concurrentie voor de plaatselijke horeca tot gevolg heeft. Het lijkt onze fractie verstandig om dit nieuwe beleid binnen een jaar of twee te evalueren. Wij vragen op dit punt om een toezegging.

2. Vanaf 1 januari 2014 gaat de leeftijdsgrens voor alcohol omhoog naar 18 jaar. Dit betekent dat jongeren van 16 en 17 jaar die nu uitgaan en alcohol drinken, dat vanaf 1 januari 2014 niet meer mogen tot het moment dat ze 18 worden. Wij verwachten dat het gevolg van deze wijziging van de leeftijdsgrens is, dat deze jongeren alternatieven gaan zoeken: op straat, in keten en in leegstaande panden. Hier is geen toezicht en de kans op overlast is erg groot. Wat ons betreft, zet u vooral in op het handhaven van deze illegale situaties en vindt u samen met de horeca en de jongerenwerkers een weg om er voor te zorgen dat deze jongeren niet tussen de wal en het schip raken. Preventie is wat ons betreft veel belangrijker dan de handhaving van de leeftijdsgrens in de horeca. Ook op dit punt verwachten wij een toezegging.

3. Voorzitter, u stelt voor de schenktijden voor verpleeg- en verzorgingshuizen vast te stellen van 10.00 uur ’s ochtends tot 10.00 uur ’s avonds. Mijn fractie vindt dat uitermate betuttelend. En dat laat nog onverlet dat we ons hier geen zorgen hoeven te maken over oneerlijke concurrentie met de horeca of dat we met deze schenktijden bereiken dat jongeren hun alcoholgebruik matigen.
Voor veel ouderen is de gemeenschappelijke ruimte het verlengde van, of zelfs een vervanging voor de huiskamer en dan is het niet aan de overheid om op het schenken van alcohol een zo grote beperking op te leggen. Ook als het in de praktijk bijna niet voorkomt.

Het liefst zouden we de schenktijden aan de huizen zelf over laten, maar de wetgever heeft bepaald dat wij deze ook voor verpleeg- en verzorgingshuizen moeten vaststellen. Daarom voorzitter, het volgende voorstel.
Als uniforme regels een argument zijn, zoals bij de sportverenigingen, dan wil mijn fractie u voorstellen de schenktijden in verpleeg- en verzorgingshuizen gelijk te stellen aan die van gemeenschapshuizen; dus van zondag tot en met donderdag tot 0.00 uur en vrijdag en zaterdag tot 1 uur ’s nachts.

Even voor de duidelijkheid: van Pro’98 moeten ze niet tot die tijd alcohol schenken, maar het mag wel. Wij dienen op dit onderdeel van de verordening een amendement in.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld