zedenmisdrijf in De Burgt

zedenmisdrijf in De Burgt

Geacht College,

De fractie van Pro’98 wil op grond van artikel 37 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad vragen stellen over een radio-interview van 28 november jl. van Omroep Gelderland met de burgemeester en het bericht op de website van deze omroep met de kop “Gemeente Barneveld hield verdachte zedenmisdrijf in de gaten”.

Omroep Gelderland concludeert in dit bericht dat de gemeente na de verplichte behandeling van de verdachte en zijn terugkeer in de wijk een aantal jaar geleden, de vinger aan de pols hield via wijkagenten en zijn behandelaars. Die conclusie kan mijn fractie niet trekken op basis van het interview. 

Het volgende is ons wel duidelijk geworden uit het interview:

  1. De voorganger van de huidige burgemeester heeft er voor gezorgd dat de verdachte verplicht behandeld werd.
  2. De verdachte is een aantal jaren geleden teruggekeerd in de wijk. Hulpverleners adviseerden dat dit kon.
  3. De verdachte heeft zich een aantal keren moeten melden.
  4. De gemeente was op de hoogte van het feit dat de verdachte in de woonwijk woonde. 

Op basis hiervan hebben wij de volgende vragen:

  1. In hoeverre heeft de gemeente de vinger aan de pols gehouden in de periode nadat de verdachte een aantal jaar geleden is teruggekeerd in de wijk en het moment in augustus 2013 waarbij de verdachte zich zelf heeft aangegeven bij de politie?
  2. Was de wijkagent op de hoogte van het verleden van de dader?
  3. Welke rol heeft de burgemeester in zijn algemeenheid op het moment dat bij de gemeente bekend is dat iemand eerder een zedenmisdrijf heeft gepleegd?
  4. Hoe wordt deze rol ingevuld? Bestaan er protocollen? Wie heeft dan welke verantwoordelijkheden?
  5. Is er sprake van een verantwoordingsplicht van de burgemeester richting de gemeenteraad? In hoeverre is er sprake van een rol voor de gemeenteraad?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Pro’98

Monique Rosbergen

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld