College wijkt voor de wet

College wijkt voor de wet

De gemeente Barneveld gaat zich houden aan de Zondagswet en zal geen beperkingen meer opleggen aan het gebruik van zwembaden en sportaccommodaties. Dat is de ondernemers, die het beheer daarvan van de gemeenten willen overnemen, alsnog medegedeeld.

BARNEVELD – Het college van B en W schrijft dat aan fractieleider Monique Rosbergen van Pro’98. Pro had het handelen van de gemeente juridisch laten toetsen door Fort Advocaten in Amsterdam. Het aanvraagformulier voor evenementen wordt door het college aangepast. Tot nu toe kon daarmee geen evenement op zondag worden aangevraagd. Ook wordt het uitvoeren van opbouw- of afbreekwerkzaamheden op zondag niet meer uitgesloten. De Amsterdamse advocaten ondersteunen het door Pro al eerder gestelde over de Zondagwet. Die behoedt de kerkgang voor verstoring, maar verbiedt tegelijk gemeenten uitdrukkelijk om sport en andere ontspanning te belemmeren. Dat mag ook niet via een omweg door subsidie afhankelijk te stellen of bij aanbesteding
van het beheer van accommodaties.

Het college heeft de aanbestedingsstukken nu aangevuld met het gegeven, dat er ook op zondag van de Oosterboshal gebruik wordt gemaakt en dat het college andere initiatieven niet “op enige wijze zal tegenwerken.” Wat volgens Fort Advocaten ook niet mag is evenementen op zondag na 13.00 uur categorisch blokkeren via de Algemene Plaatselijke Verordening. De niet toegestane evenementen zouden specifiek met argumenten moeten worden omschreven. Daar de gemeenteraad dat niet heeft gedaan, zou er helemaal geen vergunning nodig zijn. Daar zijn B en W het niet mee eens. Juist om evenementen te kunnen toetsen aan de Zondagswet is de vergunningsprocedure volgens het college noodzakelijk.

Copyrights Barneveld VandaagPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld