Positief opvoeden en opgroeien in Barneveld

Positief opvoeden en opgroeien in Barneveld

Het lokaal beleidsplan Positief opvoeden en opgroeien in Barneveld blinkt uit in informatie, volledigheid en consistentie. Zeker aangevuld met de uitgebreide toelichting die we mochten ontvangen in de commissievergadering. Een pluim voor de wethouder en zijn afdeling. Het is een plan met een heldere blauwdruk voor de jeugdhulp van de toekomst. 

Onze fractie is erg blij met het ambulante team, een laagdrempelige en daarnaast multidisciplinaire aanpak. Zeker toen we in de commissie mochten vernemen dat dit team ook als procesbegeleider betrokken blijft op het moment dat jongeren toch in zwaardere vormen van jeugdzorg terechtkomen. De afgelopen jaren heb ik meerdere verhalen van jongeren mogen horen waar ze aangaven dat ze in een vorm van hulp vast waren komen te zitten. Of dat ze van contactpersoon naar begeleider naar voogd, van hand tot hand gingen zonder vast gezicht.

Zorgen zijn er natuurlijk ook. We praten hier toch over een adembenemende operatie met als onderwerp jonge mensen in een kwetsbare periode in hun leven. Waarin elk jaar keihard telt en dus niet verloren kan en mag gaan. Zorgvuldigheid is op zijn plaats. En dan overzie ik het tijdspad. 1 januari 2015, elf maanden nog te gaan en de tijd tikt door. We stellen vandaag het beleid vast, het implementatieplan wordt pas in het tweede kwartaal verwacht. En de tijd tikt door. De verordening medio dit jaar. En de tijd tikt door. Gelukkig geldt er een overgangsperiode. Daarvoor stellen we vandaag het transitiedocument vast. Maar daarover oordeelde de landelijke transitiecommissie dat de FoodValley door moest pakken om alle afspraken tijdig gereed te hebben. Gaan we dit redden? En zo ja, wat hebben we dan gered? Is de transformatie zoals in dit beleid verwoord al een feit? Of is alles nog hetzelfde gebleven, alleen dan door de gemeente gefinancierd, met minder budget?

Bij deze wil Pro’98 een aantal zaken meegeven voor de implementatie van dit beleidsplan.

  • Ondanks de druk op het proces zouden we de wethouder willen vragen om toch zoveel mogelijk ouders en jongeren te blijven betrekken bij het implementatieplan.
  • Met voorrang zouden we zien dat er voor implementatie al instituties opgezet zijn als cliëntenraad en vertrouwenspersoon. Uitgangspunt hierbij moet zijn om niet weer dubbelop functies en overhead te creëren, maar wel dat het helder en duidelijk is waar jongeren en hun ouders kunnen aankloppen.
  • Vervolgens zou onze fractie zien dat er serieus en zorgvuldig met het punt van privacy omgegaan wordt nu er dossiers overgeheveld gaan worden.

 Geen decentralisatie zonder bezuiniging lijkt het wel. En ook hier ontkomen we er niet aan. Ook hier wil ik een paar kanttekening bij plaatsen.

  •  Het beleid dat we hier vaststellen is met name gericht op het normaliseren van opvoeding en daarmee het terugdringen van de toestroom tot vormen van jeugdhulp. Er zitten echter al jongeren in allerlei trajecten. Het effect van dit beleid en de gewenste besparing zal zich dus pas na enige tijd laten zien. Onze fractie roept op om in deze tijd voor een zachte landing van het beleid gaan. Op aangeven van Pro’98 en ChristenUnie is niet voor niets een reserve Sociaal Domein gecreëerd.
  • Daarnaast vragen we de wethouder om in de regio te pleiten om ruimhartig te zijn met de toepassing van de in het transitiedocument genoemde 70% als budgetgarantie bij instellingen waar jongeren voor langere tijd wonen en waarvan het niet zo eenvoudig is dat ze weer een plaats in de maatschappij kunnen innemen. Te denken aan bijvoorbeeld jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Als laatste wil Pro’98 ook rond dit beleid vragen dat de wethouder ons informeert. Dat er in de planning & control cyclus duidelijke doelen en indicatoren komen en dat effecten van het beleid gemeten worden. En uiteraard wensen we de wethouder veel succes met deze operatie.

André van de BurgwalPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld