‘Wie meer balans wil in Barneveld moet gaan stemmen’

‘Wie meer balans wil in Barneveld moet gaan stemmen’

Het beleid in Barneveld is te conservatief-christelijk. Conservatiever dan de bevolking. Een lage opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen speelt daar een grote rol in, zo is de overtuiging van Monique Rosbergen, sinds 2006 lijsttrekker van Pro’98 én aanvoerster van de oppositie in de raad.

BARNEVELD – “Sinds ik lijsttrekker ben, zitten we in de oppositie, ja”, zegt Rosbergen met een lach. In 2006 had Pro’98 net de afscheiding van Burger Initiatief achter de rug en moest het een zetel inleveren, dus was het niet zo vreemd, dat het geen wethouder meer leverde. Maar in 2010 maakten zowel Pro als BI winst en kwamen ze beiden toch niet in het college. 

“Mijn teleurstelling daarover heb ik niet onder stoelen of banken gestoken.” “De SGP is de grootste partij en dus initiatiefnemer bij collegevorming. Zij streven naar een zo christelijk mogelijk college. En dat is natuurlijk hun goed recht,” constateert ze. Ons streven is een zo evenwichtig mogelijk college. Evenwichtig in de zin van afspiegeling is het huidige college niet.”

Dat blijkt als het bijvoorbeeld om de zondagsrust gaat. “Je ziet voortdurend voorstellen om die verdergaand voor te schrijven – in strijd met de wet zelfs. Er wordt gewoon te weinig gekeken naar mensen, die op zondag iets anders willen. 

Wat ons betreft hóeft niemand ‘s zondags zijn winkel open te doen, maar als een super in Voorthuizen dat ‘s zomers zou willen… zelfs een discussie daarover is niet te voeren.”

Wie het anders wil zal moeten gaan stemmen op 19 maart. “Een lage opkomst is in het voordeel van de SGP. Naarmate er minder mensen stemmen, wordt de SGP groter. “De aanhang van de SGP komt altijd.”

“Voor Barneveld is de combinatie van partijen in Pro echt een hele goede”, vindt Rosbergen. “Door samenwerken geven we body aan het progressief geluid. Er is verscheidenheid in de fractie naar herkomst en leeftijden, maar bij discussies vallen daar de scheidslijnen niet.” Alle zes leden plus twee volgers zijn weer beschikbaar.

Ook de scherpe bezuinigingen op cultuur zijn volgens Rosbergen een teken van de scheefhangende balans. “Cultuur wordt gezien als luxe-product, terwijl bijvoorbeeld muziek heel erg goed voor de ontwikkeling van kinderen is. De pijn hebben we met andere partijen gelukkig wat kunnen verzachten, maar de bibliotheek bijvoorbeeld is helemaal teruggeworpen op ‘het uitlenen van boeken’, terwijl dat een sterfhuisconstructie is.” Sommige fracties doen zelfs alsof bezuinigen leuk is en zijn blij, dat de overheid zich ‘terugtrekt’. 

Maar zonder goed functionerende gemeente komt er van het Barneveldse motto ‘zelf, samen, gemeente’ niet veel terecht. “De overheid moet als een moderne manager zorgen, dat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen.

Zoveel mogelijk ambtenaren ontslaan is geen doel op zich, zeker nu er meer taken naar de gemeenten komen.”

Pro’98 verweet de coalitie van SGP, CDA, CU en VVD bij de bezuinigingsplannen van 3 jaar geleden een keuze voor ‘beton, steen en staal’ in plaats van mensen. Maar dat wil niet zeggen, dat Pro tegen alle uitbreiding van infrastructuur is.

Trein
“Neem de Harselaartunnel”, zegt Monique Rosbergen. “Het voorstel is realistischer geworden: geen vierbaanstunnel maar een tweebaanstunnel met goede voorzieningen voor fietsers. Als je daar een trein wilt laten stoppen – en dat vinden wij heel belangrijk – dan moet er een tunnel komen in plaats van de overweg. Ook de veiligheid is belangrijk.

Je moet het ijzer durven smeden als het heet is. Als we hem nu aanleggen, betalen we uiteindelijk maar zo’n 15 procent van de kosten.” Rosbergen snapt best, dat mensen, die door bezuinigingen geraakt worden, sceptisch naar zo’n tunnel kijken. “Maar zo’n tunnel is als een huis, dat je in dertig jaar afbetaald. Voor de prijs van zo’n tunnel – waar je tientallen jaren plezier van hebt – zou je maar één tot twee jaar niet hoeven bezuinigen.”

Problematisch vindt ze eerder de onzekerheid over de schulden en tekorten van de gemeente, terwijl de partijen nu vóór de verkiezingen hun standpunt daarover zouden moeten bepalen.

Copyrights, Barneveld Vandaag