9. Marcel Godschalk

09 Marcel Godschalk Garderen

9. Marcel Godschalk

09 Marcel Godschalk GarderenWoonplaats: Garderen

Leeftijd: 69 jaar

Beroep: gepensioneerd onderwijsmanager MBO

Waar kunnen mensen je van kennen?
Als Rotterdammer ben ik in 1997 naar Garderen verhuisd omdat mijn vrouw uit deze omgeving afkomstig is. In Rotterdam was ik politiek actief en had zitting in de Deelgemeenteraad Prins Alexander en de Gemeenteraad van Rotterdam. Na mijn verhuizing naar Garderen heb ik mijn activiteiten verlegd van de directe politieke vertegenwoordiging naar bestuursfuncties. Vanaf 2005 ben ik bestuursvoorzitter van Pro’98.

Waarom Pro’98?
De samenwerkende partijen die vertegenwoordigd zijn in Pro’98 waren voor mij de aanleiding mij aan te sluiten bij deze partij. De Maatschappelijke idealen die voor mij van belang zijn zie ik terug in programma en handelen van Pro’98.

Pro’98 staat voor vertrouwen in de kracht van mensen met oog voor mensen die hulp nodig hebben om zich staande te houden in de maatschappij. Liberaal en Sociaal. Pro’98 staat voor een gemeente Barneveld voor alle inwoners, ongeacht geaardheid, ras, geloof, beroep, sociale achtergrond, leeftijd e.d. Ruimte voor een ieder.

De gemeente kan zich inzetten voor een breed en gedifferentieerd onderwijsaanbod. Van algemeen toegankelijk voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang tot het steunen van Openbaar Voortgezet onderwijs binnen de gemeentegrenzen. Goede aansluiting onderwijs op behoefte van het bedrijfsleven.

Pro’98 is de partij die initiatieven neemt voor het onderwijs en alles dat leidt tot beter onderwijs ondersteunt. Onderwijs is de basis voor vooruitgang.

Ook duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor Pro’98. Duurzaamheid is niet alleen steun voor wind en zonne-energie maar ook kijken naar de ontwikkelingen op het terrein van grondstoffentechnologie en recycling. Alle grondstoffen die je terugwint uit afval hoeven niet uit de soms bescheiden mondiale hoeveelheden betrokken te worden. Een optimale scheiding van afvalstromen is daarvoor een eerste vereiste. Afvalscheiden bij de bron.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld