Bestemmingsplan Apeldoornsestraat-Sportparkstraat.

Bestemmingsplan Apeldoornsestraat-Sportparkstraat.

Een bestemmingsplan waar onze fractie naar uit keek. In Voorthuizen is een enorme behoefte aan sociale woningbouw. Dat de woningstichting op deze plek 21 ouderenappartementen kan gaan realiseren geeft Voorthuizen ruimte. Ruimte om door te stromen en dus ruimte om te wonen. 

Voorzitter, toch heb ik twee moties voorbereid die ik hier wil indienen en graag wil toelichten. 

Het gaat om twee zaken waarvan wij het college willen vragen om mee aan de slag te gaan.

1. Het uitbreiden van de 30 km zone op de Apeldoornsestraat.
2. Het terug laten komen van de uitstraling van de voorzijde van het gebouw in de achterzijde van het gebouw.  

Om met die laatste te beginnen: Er zit volgens ons een keerzijde aan dit plan en in dit geval bedoel ik letterlijk een keerzijde, namelijk de achterkant. Er hebben 116 buurtbewoners bezwaar gemaakt tegen dit plan. Naar aanleiding van gesprekken is het plan al wel aangepast en verlaagd en wij begrijpen dat de financiële haalbaarheid ook een rol speelt bij zo’n project, maar wij hebben ook begrip voor de bezwaarmakers die hun uitzicht en hun omgeving behoorlijk zien wijzigen en vrezen voor het dorpse karakter van hun leefomgeving. Nu gaat deze discussie al snel naar subjectieve begrippen als mooi en lelijk en daar wil ik vanavond eigenlijk niet in verzeild raken. Toch valt mijn fractie twee zaken op:

1. De voorkant van het gebouw is voorzien van diverse architectonische details om het geheel wat te onderbreken en het een dorpser aangezicht te geven. Dit terwijl de achterkant wat weg heeft van een galerijflat. Hier is veel minder aandacht aan besteed
2. Het tweede wat opvalt is dat dit in het advies van de dorpsbouwmeester eigenlijk  wordt bevestigd. Hij gaat in zijn advies in op allerlei architectonische argumenten die betrekking hebben op de voorzijde van het gebouw, maar vergeet in zijn advies eigenlijk ook de achterkant.

Deze keerzijde zien wij graag weggenomen en wij roepen het college dan ook op om met de architect en de woningstichting in gesprek te gaan om de achterzijde van het gebouw van eenzelfde uitstraling te voorzien als de voorzijde en ook hier het dorpse karakter te laten terugkomen. 

Dan het uitbreiden van de 30 km zone op de Apeldoornse straat. Hier kan ik heel kort over zijn. Dit is al jaren lang een wens van Pro’98 in verband met de veiligheid in dit gebied en we zien dan ook deze bestemmingsplanwijziging als een mooi moment om hier eens uitvoering aan te geven. Ook Plaatselijk Belang Voorthuizen roept hiertoe op. 

Niet alleen zorgt dit voor minder geluidsoverlast voor de nieuwe bewoners en de huidige bewoners, maar het zorgt ook voor een betere verkeersveiligheid voor de senioren die niet voor niets op loopafstand van het centrum willen wonen en dus ook op een veilige manier hun boodschappen willen doen.

Dank u wel