Groenbehoud en bomenkap

boom

Groenbehoud en bomenkap

Graag wil de fractie van Pro’98 vragen stellen in het kader van artikel 37 van de organisatieverordening over het groenbehoud en dan met name de bomenkap in Barneveld.
Op 11 februari vernamen wij uit de media dat er sprake is van het kappen van 40 bomen langs de Stationsweg in Barneveld. Dit in verband met de realisatie van de Harselaartunnel.

1. Hoeveel bomen worden hier voor herplant en waar gebeurt dit?

Wij zien op de gemeentepagina’s veel kapvergunningen langskomen. Dat baart ons zorgen, zoals wij ook eerder onze zorgen uitten over het verdwijnen van groen in de kernen en het buitengebied. Wat eenmaal weg is komt immers niet snel terug. De wethouder deed ons in februari 2013 de toezegging dat de gemeente de herplantingsplicht, het aantal te herplanten bomen en de locatie van deze bomen voortaan op de gemeentepagina zal vermelden.boom

2. De gemeente komt deze toezegging op dit moment niet na. Is het college het met ons eens dat het daardoor voor burgers onduidelijk blijft hoe het kappen van bomen wordt gecompenseerd?
3. Deelt u onze mening dat het voor de beeldvorming en de informatievoorziening van belang is dat deze toezegging wordt nagekomen? Bent u bereid hier zo snel mogelijk bij de Omgevingsdienst de Vallei werk van te maken?

In week 2 stond op de gemeentepagina de melding van het kappen van 58 bomen op het Raadhuisplein. Stonden daar maar zoveel bomen! Informatie leerde ons dat het een aanvraag van de gemeente zelf betreft, reden waarom dit adres werd vermeld.

4. Bent u met ons van mening dat het vermelden van zo’n adres het voor burgers onmogelijk maakt via dergelijke publicaties na te gaan waar deze bomen gekapt gaan worden?
5. Kunt u er voor zorgen dat de daadwerkelijke kaplocaties op de gemeentepagina expliciet worden vermeld?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Pro’98,
Hilhardt BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld