Westelijke Omleiding Voorthuizen

Westelijke Omleiding Voorthuizen

Graag wil de fractie van Pro’98 vragen stellen in het kader van artikel 37 van de organisatieverordening over de Westelijke Omleiding Voorthuizen.

In de vergadering van juli 2013 heeft de gemeenteraad het “pootje noord” als bestemmingsplan aangenomen, waarbij de provincie Gelderland al lange tijd gereed was met hun voorstel voor de Omleiding westelijk van Voorthuizen. Er was een kleine kink in de kabel t.a.v. de berekening van de stikstof-depositie, maar toepassing van dezelfde model-berekeningen als bij het “pootje noord” zou spoedig tot resultaat leiden bij het definitieve voorstel van de provincie. 

We zijn nu in februari 2014 en het is opvallend stil over de voortgang van de Westelijke Omleiding Voorthuizen. De stikstofberekeningen zouden volgens zeggen geen significante invloed op de depositie op de N2000 gebieden van de Veluwe hebben. Derhalve heeft Pro’98 de volgende vragen:

  1. Kan het College aanduiden waarom de procedure niet verder loopt, dan wel dat er minstens al maanden geen nieuwe ontwikkeling waarneembaar is?
  2. Zijn er argumenten in de besluitvorming bij de provincie waardoor opnieuw afwegingen gemaakt worden?
  3. Wat is de actuele planning voor de realisatie van de Westelijke Omleiding Voorthuizen?

Met vriendelijke groet,

Namens Pro’98,

Aat BarendregtPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld