Geef inwoners zeggenschap over groen in hun leefomgeving

boom

Geef inwoners zeggenschap over groen in hun leefomgeving

Onze gemeente is mooi en gevarieerd, vele mensen spreken dat uit. Maar als het tot keuzes komt is niet iedereen bereid dat te behouden. Dat geldt zowel voor binnen de dorpen als er buiten.

Laat ik beginnen binnen de dorpen. Wat is een mooi dorp? Daarover kan je twisten maar minimaal is het een beperkte overzichtbare ruimte zonder stedelijke anonimiteit, kleinschalig ingericht en gevarieerd. Maar een dorp is geen binnenstad, er moet ruimte aanwezig zijn voor diverse winkels en diverse bouwstijlen, gekoppeld aan groen. Daarover maak ik me zorgen. 

Ten eerste de inrichting want om onbekende redenen wordt een centrum steeds meer bestraat terwijl er vroeger groen in de vorm van bomen en kleine perken aanwezig was. Waarom mogen er geen bomen op de grote pleinen komen? Tel eens de bomen in Barneveld op de Vetkamp, de Kapteijnstraat, het Raadhuisplein, het Torenplein, het Gowthorpeplein. Af en toe staat er een, maar stenen en auto’s bepalen het beeld. In Voorthuizen zijn het Smidsplein en het Bunckmanplein, opvallend boomloos. Voor mij had het aanzicht veel beter geweest met een serie grote bomen.

Hoe is het met de andere wijken? Wegens bezuinigingen is het groenbeheer op vele plaatsen omgezet maar een efficiëntere vorm.  Hoge en lage struiken weg en gras met soms bolgewas terug. Dat is op avonden voorgelegd aan de bevolking maar echt de bevolking vragen wat de mening is en hoe misschien de eigen buurt mee wil werken in het onderhoud en de keuzes daarin, nee dat is veel te moeilijk. Misschien willen de bewoners zelf wel meedoen in het beheer van het eigen groen. Als de overheid zich terugtrekt, moet je dit soort beslissingen ook terug durven geven.

boom

Dan kom ik bij ons groene buitengebied. De Veluwe met bossen, hei en stuifzand is grotendeels in bezit bij SBB en op die manier veilig. Toch zijn er altijd pogingen om er extra zaken aan toe te voegen; iedereen wil wel een huisje of een camping aanleggen. Veel slechter is het gesteld met het deel in de Vallei. Bij het nieuwe bestemmingsplan buitengebied zijn bewust op vele plekken stukjes groen weggehaald omdat het onderhoud de laatste jaren zodanig slecht was dat het niet meer in goede staat was. De (particuliere) beheerders zagen niets in dat lastige groen, liever een akker of een weiland. Weg er mee, leve het efficiënte beheer. Dat hiermee resten van houtwallen weg gehaald worden die er minstens al 150 jaar stonden en niet alleen groen waren maar ook historisch belangrijk, mocht niet meespelen in de beslissing.

Maar het gaat nog steeds verder. In onze beleving moeten we voorkomen dat de bebouwing van Amersfoort, Leusden en Hoevelaken verder naar het oosten uitbreidt en daarvoor heb je juist een waardevol landschap nodig met variatie, aanwezigheid van klompenpaden en vooral een stuk waarvan iedereen zegt dat het wegens de kwaliteit behouden moet blijven. Afgelopen donderdag werd door sommige partijen duidelijk gemaakt dat de scheiding tussen het gebied met landbouwontwikkeling rond Kootwijkerbroek en de zones met verweving van functies (landbouw, landschap, natuur, kleine bedrijvigheid) bijvoorbeeld ten westen van de A30, maar opgeheven moet worden. In hun visie moet landbouw zich overal verder kunnen ontwikkelen. Nu hebben wij niets tegen landbouw maar om nu ook de laatste aantrekkelijke landschappen in de Vallei vol te zetten met nieuwe loodsen voor de intensieve veeteelt gaat echt te ver. Het gaat om de afweging van belangen en in deze gebieden is niet alleen de landbouw belangrijk. Juist omdat de eindeloze stallen van Kootwijkerbroek hier ontbreken en de lucht nog redelijk zuiver is, wandelen vele inwoners met groot genoegen in het gebied rondom Erica / het Paradijs / Kallenbroek. Laten we dat vooral zo houden. Pro’98 blijft hier voor strijden!Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld