Gebruik glyfosaat (Roundup) door gemeente Barneveld

roundup

Gebruik glyfosaat (Roundup) door gemeente Barneveld

In augustus 2013 is er discussie ontstaan over het gebruik van glyfosaat als onkruidbestrijdingsmiddel door de gemeente Barneveld. Het bestanddeel glysofaat wordt in verband gebracht met de ziekte van Parkinson, zenuwziekten, hormoonverstoringen en diverse soorten kanker. De Barneveldse Krant heeft destijds een inventarisatie gedaan onder de politieke partijen in de gemeente Barneveld en hieruit bleek dat een ruime meerderheid het college verzocht hiermee op te houden al vanaf 2014. 

Het college heeft in haar antwoorden op vragen van het CDA die hierop volgde de volgende toezeggingen en uitspraken gedaan:
– Het college is bezig met onderzoek naar alternatieven voor glyfsosaat.
– Voordat het seizoen 2014 is begonnen wordt hier een keuze in gemaakt.- Hier wordt de gemeenteraad over geïnformeerd. 
– Het bestrijdingsmiddel is niet toegestaan voor het onderhoud van groenstroken (beplantingsvakken en boomspiegels).

roundup

  1. Welke keuze is er door het college gemaakt en op welke manier is de gemeenteraad hierover geïnformeerd? 
  2. Heeft het college bij haar keuze rekening gehouden met de wensen vanuit de gemeenteraad?
  3. Is het college het met Pro’98 eens dat wanneer er voor zou zijn gekozen om het middel glysofaat te blijven gebruiken de raad hierover zeer nadrukkelijk geïnformeerd zou moeten worden? 
  4. Is het college het met Pro’98 eens dat de raad niet of onvoldoende over de keuze van het gebruik van glyfosaat is geïnformeerd?

Onze fractie heeft vernomen dat vorige maand bij de herstructurering van het openbaar groen op de Bachlaan en de Chopinlaan in Voorthuizen op grote schaal glyfosaat is toegepast. Dit zou zijn bevestigd door de gemeente. 

  1. Is er inderdaad glysfosaat toegepast na de herstructurering op de Bachlaan en de Chopinlaan in Voorthuizen?
  2. Volgens onze bron is glysofaat hier veelvuldig toegepast op groenstroken, terwijl dit niet is toegestaan. Waarom is dit hier toch gebeurd?
  3. Is het middel dit jaar alleen op deze plek toegepast of is dit middel al op meerdere locaties toegepast? 
  4. Wanneer is het college van plan te stoppen met het gebruik van dit middel?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Pro’98,

Frank van der LubbePro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld