Verzelfstandiging binnensport

Verzelfstandiging binnensport

Ik quote de gemeentevoorlichter vandaag in de Barneveldse Krant:

“Het voorstel van vanavond draait om de vraag of ook de raad vindt dat 316.000 euro per jaar een substantieel voordeel is in de exploitatie. Zo ja, dan kan het college verder met de voorlopige en later definitieve gunning.”

Dat is precies de reden waarom Pro’98 wat moeite heeft met deze besluitvorming op dit moment. Inhoudelijk is het lastig te toetsen, terwijl er heel veel vragen zijn zowel bij de bevolking die van de faciliteiten gebruikt maakt als bij personeel als bij de raad. De uiteindelijke gunning heeft ook nogal wat gevolgen. Na vanavond kunnen we niet meer terug. Er zijn een aantal redenen waarom ik denk dat het verstandig is om het voorstel aan te houden tot september:

– Raadsvoorstel is inmiddels behoorlijk veranderd met alle gele aanpassingen, Heel flexibel van het college, maar geen ideale voorbereiding voor zo’n belangrijke beslissing.

– Er liggen behoorlijk wat vragen bij zowel raad als het personeel, met name zorgen over de reputatie van Optisport,

– Ondanks toezegging in commissie dat duidelijkheid zou ontstaan voor de raadsvergadering over financiële risico’s, is deze duidelijkheid er nu niet.

– Ik ben er altijd vanuit gegaan dat naar aanleiding van het bestek er nu een definitieve overeenkomst zou worden opgesteld tussen de gemeente en optisport. Dat is niet het geval. De definitieve overeenkomst was al onderdeel van het bestek, maar hebben wij als Raad nooit ontvangen of kunnen inzien. Ik heb hem vanochtend opgevraagd en ontvangen. De Raad heeft dus nog geen kans gehad de exploitatie overeenkomst juridisch te toetsen. Hier zou ik graag de zomermaanden voor willen gebruiken.

Zodat we niet alleen, zoals het vandaag in de krant stond: besluiten of 300.00 een hoop geld is, maar ook inhoudelijk een evenwichtig besluit kunnen nemen.

Dan inhoudelijk:

De meest essentiële vraag is; Hoe deze besparing bewerkstelligen, zonder te korten op de huidige voorzieningen voor de huidige gebruikers en het personeel?

Voor het antwoord moeten we het doen met vage termen als schaalvoordelen, strakke processen en goede marketing. Het is ook een vraag die het personeel bezig houdt. Zij hebben net zoals raadsleden verhalen op internet gelezen en mensen hebben hun ervaringen gedeeld, die deze zorgen bevestigen. Onduidelijkheid over openingstijden, zwemmers die staan voor een dichte deur, slecht onderhoud, werknemers die zo maar op straat komen te zijn. Voorbeelden uit Breda, Haren, Sint miechelsgestel. Geen rooskleurig beeld.

Pro’98 heeft een aantal voorstellen in de vorm van amendementen wij, wordt het voorstel vanavond aanhouden, ook graag aanhouden, maar nu al wel willen meegeven:

1. De reputatie van optisport. Wanneer je iets mankeert, is internet vaak niet de beste plek om naar informatie te zoeken. Een dokter is een stuk betrouwbaarder. Zo is het ook met dit voorstel. Wij willen graag dat het college door middel van gesprekken met andere gemeenten, hun ervaringen gaat gebruiken bij de gesprekken met Optisport. Wij dienen hiervoor een amendement in.

2. De uiteindelijke overeenkomst. We gaan een overeenkomst aan die de gemeente voor vijftien jaar vastlegt. Het gaat om voorzieningen die essentieel zijn voor de Barneveldse samenleving. Het zou een ramp zijn wanneer dit mis gaat. Voorzichtigheid is dus geboden. Pro’98 zal een amendement indienen waarin de wens wordt uitgesproken dat het college de wijzigingen en nieuwe informatie in de overeenkomst ter kennisgeving naar de raad zend, voordat zij overgaan tot ondertekening van het contract. Zo kan de raad maximaal gebruik maken van haar controlerende taak.

3. Pro’98 heeft in de commissie aangegeven dat de fiscale gevolgen bekend moeten zijn voordat we over kunnen gaan tot besluitvorming. Er ontbreekt ten slotte informatie. Pro’98 dient een amendement in met als bedenking het voorbehoud mocht er toch geen groen licht komen van de belastingdienst.

4. Wij hebben meegetekend met een motie van het CDA om de evaluaties ook richting raad te sturen. Dit is een extra motivatie om de gemaakte afspraken goed te monitoren.

Voorzitter, ik sluit af. Pro’98 vindt het zowel voor de gebruikers als voor het personeel van groot belang dat een beslissing als deze zorgvuldig wordt genomen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld