Detailhandelsvisie Voorthuizen

Detailhandelsvisie Voorthuizen

Het is voor Voorthuizen van groot belang te beschikken over een mooi, groen en vooral gezellig dorpscentrum. Pro’98 heeft bewondering voor de inspanningen die door de ondernemersvereniging worden geleverd; zoals “Het Zonnetje van Voorthuizen” en de grote wisseltruc eind juni, toen verschillende ondernemers voor één dag van baan verwisselden en collega’s zo een kijkje in de keuken gunden. Van snackbarhouder tot accountant. Het leverde Voorthuizen landelijke aandacht op en toont de ambitie van dit bruisende dorp!

Voor Pro’98 vormt de essentie van deze detailhandelvisie dat het streven moet zijn voorzieningen zo compact mogelijk te clusteren én dat ondernemers en gemeente samen moeten optrekken, om het winkelgebied van Voorthuizen bruisend te houden.

Dit verhoogt de aantrekkelijkheid, stimuleert een wisselwerking tussen winkels, horeca en overige voorzieningen en verhoogt de sfeer in het centrumgebied. De speerpunten geformuleerd in deze visie vormen hiertoe een uitstekende uitgangspositie, maar vraagt ook van alle betrokken partijen een inspanningsverplichting.

Als toeristische trekpleister vormt het voor Voorthuizen een uitdaging voldoende aanbod te creëren in het hoogseizoen, maar de winkels en horeca ook in de rest van het jaar levensvatbaar te houden. Belangrijk blijft het een gevarieerd aanbod na te streven zodat centrumondernemers elkaar ook buiten het seizoen complementeren.

Voorzitter,

Tijdens de commissievergadering maakte de ondernemersvereniging notie van een boom die aangeboden zou zijn aan het centrum van Voorthuizen. Navraag leerde ons dat een jubilerende ondernemer heeft toegezegd een boom ter waarde van 5000 euro te willen doneren aan het centrum, mits deze nog dit jubileumjaar wordt geplaatst.

De fractie van Pro’98 waardeert dit gebaar zeer en roept het College dan ook op in samenspraak met de ondernemersvereniging een locatie voor deze boom te vinden op het Bunckmanplein en nog dit jaar tot plaatsing over te gaan. Wij dienen hiervoor een motie in.

Arjen Korevaar