Bezuiniging organisaties met een maatschappelijk oogmerk

Buitenland coffeetour tanzania web

Bezuiniging organisaties met een maatschappelijk oogmerk

De fractie van Pro’98 heeft grote moeite met dit raadsvoorstel. De komende jaren gaan we het maatschappelijk middenveld hard nodig hebben en om dan aan de vooravond daar nog op te bezuinigen voelt zeer tegenstrijdig. Maar we hebben ook twee inhoudelijke bezwaren.

Ten eerste, de selectie van de organisaties is door een bezuinigingsbril gedaan. Namelijk, waar kunnen we geld halen of anders gezegd welke organisaties zouden het zelf kunnen. Het college blijkt ineens de partij te zijn om dat te beoordelen. De raad heeft weliswaar gekozen voor “zelf, samen, gemeente”. Maar het college interpreteert dat voor verschillende doelgroepen anders, zo komt er wel geld bij voor ondernemend Barneveld (en die zouden het prima zelf kunnen) terwijl er op welzijnsorganisaties, gedragen door vele vrijwilligers samen met slechts een beperkt aantal professionals, wordt bezuinigd. Het begrip ‘zelf doen’ wordt hiermee in hoge mate een gelegenheidsargument om naar welbevinden van het college te kunnen snijden in onze samenleving. 

Pro’98 zou met een geheel andere bril naar maatschappelijke organisaties willen kijken. Namelijk naar de waarde van deze organisaties. Dan heb je het over ‘samen’. Dan beoordeel je organisaties en hun activiteiten als investering in de Barneveldse samenleving. En dat aspect mist in dit raadsvoorstel. Welke doelgroepen bereikt de speel-o-theek eigenlijk? Niet onderzocht. Sterker nog in de kadernota moesten we de wethouder per motie eraan herinneren wat de meerwaarde van maaltijd aan huis is, los van het rondbrengen van eten.

Buitenland coffeetour tanzania webTen tweede, wij hebben sterke vraagtekens bij de uitwerking van de bezuinigingen. Het college stelt wel dat de Stimuleringsbijdrage Millennium en de Speel-o-theek op eigen voeten kunnen staan, maar die verdwijnen natuurlijk gewoon. Pro’98 bewondert de inzet van Welzijn Barneveld en de Barnevue om de bezuiniging rond te rekenen voor de gemeente. Alleen is de verhoging van de maaltijdprijzen, hoewel gefaseerd, fors te noemen. En ook de op termijn nog niet gedekte autokosten laten niet een heel rooskleurig beeld zien. Daarnaast houden wij ons hart vast bij het vervangen van een spilfunctie binnen de Barnevue door een vrijwilliger. 

Hoewel Pro’98 tegen dit voorstel is, zien we onder druk van aangekondigde bezuinigingen ook een aantal positieve dingen gebeuren. We zien organisaties die meedenken, op zoek gaan naar een efficiëntere inzet van hun budget en samenwerkingen ontstaan waar eerder nooit aan gedacht werd. We willen de wethouders dan ook oproepen om dit voorstel achter zich te laten en met de maatschappelijke organisaties aan de slag te gaan vanuit een sterke visie om samen meer te bereiken in de barneveldse samenleving. Een visie vanuit investeren in plaats van subsidiëren. Een visie op samenwerken en synergie. Een visie op gezonde commerciële bedrijfsvoering in combinatie met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op basis van reële business cases. En dan zal er vast voor de gemeente ook wat geld overschieten.

Dit kan ook, er is ruimte in de meerjarenbegroting om deze bezuiniging nu niet door te zetten. Het is aan de partijen vandaag of ze op welzijnsorganisaties willen bezuinigen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld