Participatiewet, een grote verantwoordelijkheid

overheid-privacy

Participatiewet, een grote verantwoordelijkheid

Wij betreden als Raad, en zeker ook als gemeente een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarin dankzij diverse decentralisaties uitvoeringstaken steeds vaker en dichter bij de burger worden georganiseerd.

Eén daarvan bespreken wij vanavond, de participatiewet, een samenvoeging van de WSW, WWB en een gedeelte van de Wajong. De vooronderstelling is dat wij als gemeente beter in staat zullen zijn om maatwerk te verlenen en effectiever en efficiënter te handelen.

Een beleid voeren dat past bij onze inwoners, bij onze gemeente, aansluiting vindt bij ondernemers en de mogelijkheden tot samenwerking in de regio beter benut. Door te kijken naar wat mensen wel kunnen, moeten we voorkomen dat iemands invaliditeit zijn identiteit wordt.

Met gevarieerd, liefst regulier werk waar het kan, passend bij het individu, kan de eigenwaarde van de cliënten worden vergroot en streven we duurzame inzetbaarheid na.

Maar met deze mogelijkheden krijgt de gemeente ook nieuwe verantwoordelijkheden. De verantwoordelijkheid beperkt zich niet tot faciliteren alleen, maar ook indiceren en handhaven vormen een essentieel onderdeel van het beleid. Individuele beslissingen in dit huis kunnen van directe invloed zijn op het welzijn van de cliënt.

En dat, voorzitter, is van grote invloed op zijn of haar dagelijks leven. De gemeentelijke organisatie krijgt meer dan ooit te maken met persoonlijke gegevens en informatie, en moet daar op een ordentelijke wijze mee om gaan. Het is voor de cliënt van groot belang dat hij of zij dan ook weet dat met die informatie zorgvuldig wordt omgegaan en de gemeente de privacy waarborgt.

overheid-privacyVandaag verzond minister Plasterk een brief aan de gemeenten waarin hij ons wijst op deze zorgplicht en een Privacy Impact Assessment aanbiedt. Daarmee hoopt hij dat gemeenten dit thema prioriteit zullen geven en werk zullen maken van een overkoepelend privacybeleid, te beginnen in het sociale domein. Wij roepen het College op hier voortvarend mee aan de slag te gaan.

Voorzitter,
In deze transitie zullen ongetwijfeld dingen fout gaan, wij moedigen het College aan daarover vooral transparant te communiceren, zodat wij de uitvoering kunnen verbeteren, niet alleen kwantitatief, maar zeker ook kwalitatief.

Want Voorzitter, dit decentralisatieproces wordt geen succes doordat wij de bezuinigingsdoelstellingen halen, maar door betere diensten te verlenen.

Met het vaststellen van deze verordening betreden we als gemeente Barneveld per 1 januari 2015 het tijdperk van de lerende praktijk! Aan ons als Raad de grote taak alle ontwikkelingen nauwlettend te volgen en indien nodig bij te sturen.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld