Investering zonnepanelen

Investering zonnepanelen

Na regen komt zonneschijn. Zo wilde ik vanavond ook maar mijn bijdrage opbouwen. Dus eerst twee kritische punten:

1. De subsidie is nog niet volledig toegekend. Ik had het in de commissie over een donkere wolk boven dit raadsvoorstel. Nu heeft de wethouder aangegeven dat de kans dat deze subsidie niet wordt toegekend zeer klein is, maar het schiet wel een enorm gat in het financiele plaatje. Daarom zou ik toch graag een toezegging van de wethouder willen vragen, dat mocht deze subsidie onverhoopt niet worden toegekend, de wethouder met een gewijzigd voorstel richting gemeenteraad komt.

2. Tweede punt is de volgorde waarop zaken richting raad komen. Dit begint zo langzamerhand echt een flinke ergernis te worden van mijn partij. Er is nog steeds geen kaderstellend stuk naar de raad gestuurd over duurzaamheid en de ambities van Barneveld. De nota grip op energie die ter kennisgeving naar de raad is verstuurd in 2012 vormt nog enig kader vanuit het college, maar hier hebben wij als Raad niet over te zeggen gehad. Het gaat om grote bedragen en dit is niet het eerste voorstel wat zonder kaders naar de raad komt en waar de raad nog nooit iets van heeft mogen vinden. Wij willen het college echt oproepen hier haast bij te maken.

Dan nu de zonnige kant: Want het mag dan wel buiten de kaders van de raad vallen, het valt duidelijk binnen de kaders van de weg die Pro’€™98 met Barneveld wilt inslaan.

Na jaren stilstand op het gebied van duurzaamheid maken we ineens behoorlijke stappen. We hadden wat in te halen, maar het voorstel wat hier ligt is een ambitieus voorstel gericht op de toekomst, mijn complimenten aan de wethouder en ambtenaren die hier mee bezig zijn geweest. Bezuinigen op geld ging het college al goed af, maar bezuinigen op de overbelasting van onze aarde bleek tot nu toe een stuk lastiger voor dit college. Maar dan toch even het financiële plaatje: Dankzij de extra informatie over wat er gebeurd wanneer we uitgaan van 4% energiestijging, zoals de afgelopen jaren, zien we dat de terugverdientijd 12,6 jaar in plaats van 22,2 jaar wordt en de opbrengst stijgt naar zo’n 4 ton. Zie het als het kopen van een huis. Wanneer je een huis koopt van 320.000 euro en je weet nu al zeker dat de verkoop je na 30 jaar tussen de 400.000 en 1.000.000 euro oplevert, is dat een goede investering. Dit zijn de bedragen waar het hier om gaat.

Op het scherm achter mij staan fragmenten van Zonatlas.nl. Even om aan te tonen wat de potentie we hebben in Barneveld. Rood is niet geschikt, Geel is Geschikt en Groen is zeer geschikt voor zonnepanelen. Wat een geweldige slag kunnen we nog slaan. Wat dat betreft kijkt Pro’€™98 uit naar de uitkomsten van het onderzoek van de danktank klimaat en duurzaamheid om in cooperatievorm duurzaam energie vormen te gaan gebruiken. De gemeente geeft nu het goede voorbeeld en dit kan weer een extra stimulans zijn voor particulieren en bedrijven om ook hun kans te grijpen. Daarnaast zorgt de gemeente dat zij minder afhankelijk wordt van anderen op het gebied van energiegebruik. Dit alles past in onze ambitie om duurzaamheid in brede zin te verankeren in onze gemeente.

Voorzitter, opnieuw is er een gelegenheidscoalitie voor nodig om duurzaamheid te verankeren in onze gemeente. Eerder gebeurde dit al met de oplaadpunten elektrische auto. Dat de coalitie zo vaak onze steun nodig heeft bewijst naar mijn mening het ongelijk van deze te snel gevormde coalitie.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld