Pro’98: liever geen hoogbouw Schoutenstraat

hoogbouw

Pro’98: liever geen hoogbouw Schoutenstraat

Dit voorstel gaat over het behouden van de maatschappelijke bebouwing in het gebied, een bestaande onderwijsfunctie die ingericht wordt voor andere scholen. Prima dus. Maar er is in het plan nog een extra deel bij de Schoutenstraat.

In de Toelichting op pag. 15 staat hoe we de gebiedsinvulling vanuit de Structuurvisie willen zien: een mix van groen en bebouwing die de naam Groene Scheg mee krijgt. De wethouder was dit besluit vergeten. In de voorliggende uitwerking gaat het slechts over bebouwing en niet over het toevoegen van groen. Wij vragen ons af wat er van het groen overblijft als ook het stuk bij de Evenementenhal bebouwd wordt.

Blijft op termijn slechts de groene kleur van het kunstgras bij VVB over? Bij de Schoutenstraat ligt in het plan een gemengde functie, nog uit te werken, maar wel met een hoogte van 13 meter terwijl de scholen maximaal 11 meter zijn. Het raadsvoorstel laat in feite alles open over de bouw binnen de marges van een niet gedefinieerd bouwblok. Het Beeldkwaliteitplan geeft een invulling met het gevoel van “Hoera, we hebben nog een stukje gevonden waar we iets groots kunnen zetten”. Beschouw het algemene beeld van de Thorbeckelaan: aan beide kanten alleenstaande huizen met grote tuinen, vanaf het HVC tot aan de Veluwehal. Ook de Schoutenstraat is laagbouw zonder grote bouwblokken.

hoogbouwIn de tekst van het Beeldkwaliteitplan wordt gesuggereerd om het perceel een “gezicht te geven” als visitekaartje van Barneveld, middels een 3 etage hoog appartementcomplex. De vraag is of je een gezicht geeft halverwege de Thorbeckelaan. En volgens ons is het beeld van Barneveld een groen dorp zonder veel hoogbouw en dat behoeft geen visitekaartje. Misschien moet je wel aansluiten op de bestaande grote woningen in het groen. Op dit onderdeel kunnen we ons niet vinden in het Beeldkwaliteitsplan.

Ons voorstel is om een minder forse bebouwing neer te zetten met meer groen, passend in het geheel. Alles moet nog uitgewerkt worden, dus dat kan nog. De nodige verandering is dat de maximale hoogte teruggebracht wordt van 13 tot 11 meter en daarvoor hebben we een amendement.

Aat Barendregt

Naschrift: voorstel Pro’98 is verworpenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld