Een spannend jaar

prokip

Een spannend jaar

De maand december typeert zich – naast alle feestelijke dagen – ook als een maand waarin je terugkijkt op het afgelopen jaar en vooruitblikt op het komende jaar.

Gemeenteraadsverkiezingen
prokipHet jaar 2014 was vooral het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Het jaar waarin Pro’98 voor de tweede keer op rij won en de tweede partij van Barneveld werd. Maar ook het jaar waarin de gemeente Barneveld de allersnelste gemeente in Nederland bleek te zijn in het vormen van een nieuwe coalitie. Binnen een dag bleek de nieuwe, eigenlijk oude, coalitie een feit.

Nu houden we in Barneveld wel van ‘lean’ werken, maar dit was wel heel erg efficiënt… De verkiezingsuitslag was in ieder geval niet leidend voor de coalitievorming en dat is niet iets om trots op te zijn. En dat dit ook door veel Barnevelders zo wordt beleefd, merk ik regelmatig. Ik word iedere week nog wel een keer aangesproken over de wijze waarop Pro’98 buiten de coalitievorming is gehouden.

Macht en tegenmacht in disbalans
Als inhoudelijke voorbereiding voor een dossier las ik laatst nog eens met veel plezier een aantal notulen uit 2005 en 2006 door. Wat werden er toen prachtige inhoudelijke discussies gevoerd door een zelfverzekerde, duale en kaders stellende raad! Raadsleden van coalitiepartijen durfden net zo kritisch te zijn over het voorstel van hun eigen wethouder als raadsleden van de oppositie. Geen voorgekookte voorstellen, maar debatten op het scherpst van de snede. Daar kan deze raad – en met name de coalitie – nog wat van leren!

Want de zittende coalitiepartijen lijken vooral bezig hun eigen wethouder te beschermen. En dan vooral in elkaars richting. Kritiek van een raadslid uit een coalitiepartij op een wethouder wordt niet of nauwelijks geduld. Het gaat niet meer over inhoud en argumenten. Het debat wordt liever gemeden. En als kritiek al boven komt drijven, dan worden daarna snel in de achterkamer de rijen gesloten.

En dat maakt het lastig oppositievoeren, omdat de uitkomst van het debat al vastligt. Over veel voorstellen wordt niet meer uit en te na gediscussieerd en voor- en nadelen worden vaak niet meer publiekelijk afgewogen. En dat maakt dat de macht van de wethouders in mijn ogen veel te groot wordt.

Ik vind dat er sprake is van een disbalans tussen macht en tegenmacht in Barneveld. De meerderheid van de gemeenteraad (lees de coalitiepartijen) neemt de rol als controleur van het college, als steller van kaders en als volksvertegenwoordiger onvoldoende serieus.

Om een voorbeeld te noemen: in de gemeentelijke begroting wordt op basis van het coalitieakkoord € 100.000 per jaar extra uitgetrokken voor Economische Zaken. En dat terwijl er op dit moment al een half miljoen euro per jaar wordt uitgegeven aan de promotie van Barneveld.

Wij hebben tijdens de behandeling van de begroting via een motie het college gevraagd om eerst een deugdelijk voorstel aan de raad te doen met daarin opgenomen de doelen waarvoor dit (extra) bedrag gebruikt gaat worden.

Maar zoals te verwachten, stemde een meerderheid van de gemeenteraad tegen deze motie. En daarmee geeft deze raad de wethouder de komende jaren alle ruimte om naar eigen inzicht een ton per jaar uit te geven aan zaken die hij zelf interessant acht.

Onbegrijpelijk, vind ik dat. Hoe serieus neem je jezelf als raadslid als je blijkbaar zo bang bent voor een discussie dat je zomaar zo’n enorm budget als “zakgeld” aan een wethouder geeft?

Een kwestie van keuzes maken
In diezelfde vergadering werd een voorstel van het college om 120.000 euro per jaar te bezuinigen op organisaties met een maatschappelijk oogmerk zonder al te veel discussie door de raad aangenomen. Het gevolg van dit raadsbesluit is dat de subsidie voor Maaltijd aan Huis met ruim € 90.000 wordt gekort. Verder worden de subsidies voor de Millenniumdoelen en de subsidie voor de Speel-o-theek beëindigd. Ook de Barnevue krijgt te maken met een fikse korting.

En het schijnbare gemak waarmee enerzijds geld aan ‘economie’ wordt uitgegeven en anderzijds belangrijk maatschappelijk werk wordt gekort, vind ik kwetsend. Niet alleen voor al die Barnevelders die zich met hart en ziel inzetten voor een betere wereld, dan wel een beter Barneveld, maar bovenal voor al die Barnevelders die gebruik maken van het goede werk van deze organisaties.

Want deze bezuinigingen zijn niet per se nodig, omdat er geen geld meer voor is. Nee, een meerderheid van de gemeenteraad wil deze bezuinigingen blijkbaar graag.

Dat het anders kan, heeft Pro’98 laten zien door het indienen van een alternatieve begroting waarin onder meer deze kortingen worden terug gedraaid. Want het gaat in politiek om keuzes maken en Pro’98 kiest duidelijk een andere richting dan de coalitie. Natuurlijk kregen we voor ons alternatief – behoudens de complimenten voor ons werk – niet de handen op elkaar.

Een spannend jaar
Het jaar 2015 lijkt een spannend jaar te worden. Het jaar waarin de gemeente er veel extra taken bij krijgt op het gebied van jeugd, werk en zorg. Maar of al die taken uitgevoerd kunnen worden met het door het rijk beschikbaar gestelde budget, is nog maar zeer de vraag.

Daarom is er op al die terreinen nieuw beleid ontwikkeld om ‘hetzelfde’ met (veel) minder geld te gaan doen. Het is belangrijk dat we signalen over knelpunten op deze terreinen snel te horen krijgen. Ik roep alle leden op om ogen en oren voor de fractie te zijn en ons te informeren als je de indruk hebt dat mensen door dit nieuwe beleid in de knel komen.

Het wordt ook een cruciaal jaar voor het Schaffelaartheater. Volgend jaar houdt de tijdelijk voor het theater beschikbaar gestelde subsidie op en zal de raad zich moeten buigen over het wel of niet structureel subsidiëren van het theater. Pro’98 vindt dat het theater van grote meerwaarde is voor onze gemeente, zowel op cultureel als maatschappelijk gebied. We gaan er ons het komende jaar voor inzetten om een convenant met het theater te sluiten, zodat de gemeente over kan gaan tot een structurele en duurzame subsidierelatie met het theater.

Het jaar 2015 gaat ook een spannend jaar worden voor onze nieuwe voorzitter, Céline Blom. Zij staat op de lijst van D66 op de zesde plaats bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ik hoop van harte dat ze gekozen wordt en wens haar veel succes.

Kortom genoeg om naar uit te kijken en genoeg werk aan de winkel!

Ik wens u en de uwen gezellige Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2015.

Monique Rosbergen