Céline Blom verkiesbaar voor Gelderse Staten

08 Celine Blom Barneveld

Céline Blom verkiesbaar voor Gelderse Staten

Céline Blom (42), Barneveld. Werkt als director bij UWC Xperience en is voorzitter van Pro’98 in Barneveld. Is de nummer 6 op de lijst voor D66 Gelderland.

08 Celine Blom BarneveldD66 zet in op meer banen, Lager lasten en beter onderwijs. Daarom willen we het beleid rond de revolverende fondsen verder uitbreiden. Een revolverend fonds is een instrument om bedrijven te financieel steunen, door tijdelijk een bedrag beschikbaar te stellen en deze weer terug te ontvangen en voor een ander bedrijf beschikbaar te kunnen stellen. Het is dus geen subsidie, maar een lening.

Momenteel gebeurt dat al, ook in de regio Barneveld. Veel midden- en kleinbedrijven hebben het moeilijk. Zij kunnen geen lening krijgen bij de bank. Als provincie willen wij bedrijven die gericht zijn op innovatie en duurzaamheid te hulp schieten met geld uit een revolverend fonds. Zo kunnen duurzame ondernemers investeren en worden er banen gecreeërd. D66 wil deze regeling uitbreiden. Een ander belangrijk speerpunt is beter onderwijs. Als Provinciale Staten heb je daar niet direct een taak liggen, maar kun je wel zorgen voor betere arbeidsomstandigheden. D66 Gelderland is van mening dat mensen gestimuleerd moeten worden om een leven lang te leren en zich daarmee aantrekkelijk te houden op de arbeidsmarkt.

Ook hebben wij daar ideeën over, in combinatie met duurzaamheid. Onderwijsinstellingen zouden hun energie vooral moeten halen uit zonnepanelen. Dat is beter voor het milieu en op de lange termijn houden scholen geld over. Dat geld kunnen ze vervolgens investeren in het onderwijs. 

Een dak vol zonnepanelen levert al gauw een extra part-time muziekdocent of gymleraar op. Daarnaast blijven we zoeken naar een hechtere samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Je kunt daarbij denken aan stages en erkervaringsplekken die beter aansluiten via bijvoorbeeld de Christelijke Hogeschool Ede of De Meerwaarde. En ja, ik heb ook nog een persoonlijke drijfveer. Ik streef er naar Barneveld meer op de kaart te zetten in de provincie Gelderland. Ik merk dat de nadruk toch vooral op grote steden als Arnhem en Nijmegen ligt. Ik wil de Veluwe ook de aandacht geven die het verdient. Want cijfers bewijzen dat Barneveld het heel goed doet.

D66
#6 Céline Blom, BarneveldPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld