Barneveld maakt pas op de plaats met omstreden ouderbijdrage

Barneveld maakt pas op de plaats met omstreden ouderbijdrage

Als het aan Pro’98 ligt, sluit de gemeente Barneveld zich vanavond aan bij de 70 andere gemeentes die niet meer meewerken aan de inning van ouderbijdragen.

Het betreft een omstreden onderdeel van de nieuwe jeugdwet die momenteel door de staatssecretaris op aandringen van meerdere partijen in de kamer tegen het licht gehouden wordt. Het lijkt ons niet meer dan logisch om als gemeente pas op de plaats te maken met de uitvoer en duidelijkheid uit Den Haag af te wachten. 

En dit alles is namelijk niet zonder reden. Gezinnen die toch al gebukt gaan onder zorgkosten, krijgen er met deze ouderbijdrage nog een last bij. Het idee dat je met een uit huis geplaatst kind minder kosten maakt en dus als ouder wel kan bijspringen blijkt in de praktijk onhoudbaar. Zorgmijding ligt op de loer. Daarbij blijkt ook nog eens dat het proces van inning fout- en privacygevoelig te zijn.

Graag attenderen wij de wethouder nog op zijn collega in Enschede, die overigens zelf tot de conclusie was gekomen om medewerking op te schorten. Mocht de ouderbijdrage namelijk na onderzoek toch blijven bestaan dan gaat hij niet met terugwerkende kracht innen. En met het oog op rechtsgelijkheid gaat hij dit ook toepassen voor gezinnen die al vóór 2015 jeugdzorg met verblijf ontvingen. Wat Pro’98 betreft voert de wethouder deze motie met dezelfde ruimhartigheid uit.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld