Internationale school

Internationale school

De raad is ervoor om een afweging te maken. En dat is wat betreft een bijdrage aan de internationale school een lastige. Want voor ons ligt een behoorlijk enthousiast raadsvoorstel wat de context van beleid en kaders mist. Laten we een rijtje maken:

  • Draagt de vestiging van een internationale school bij aan de internationale profilering en aantrekkelijkheid van een regio en is het een manier om de economie te stimuleren? Ja, wat onze fractie betreft voldoende beargumenteerd in het voorstel.
  • Heeft Barneveld internationaal opererende ondernemingen en is de gemeente ook actief op dit vlak? Ja, eigenlijk wel, er gebeurt wel het een en ander, wat ook tot uitdrukking gebracht wordt in het voorstel.
  • Heeft de gemeente Barneveld dan een door de raad vastgesteld economisch beleid waarin het belang van internationaal opererende ondernemingen in samenhang met andere economische terreinen is uitgewerkt? Waarbij financiële afwegingen zijn gemaakt over hoe ons gemeentelijk economische beleid zo goed mogelijk kan renderen? Waartegen we dus als raad dit voorstel zouden kunnen wegen? Dan is het antwoord: neen.
  • Heeft de regio Foodvalley internationale ambities? Die is dan weer gemakkelijk: jazeker, te veel om op te noemen. De internationale school wordt hierbij ook expliciet genoemd.
  • Heeft de regio Foodvalley dan al een strategische agenda en is er een totaalbeeld aan projecten inzichtelijk: nou, nee, we zijn op weg.

Zoals de vorige raadsbehandeling al gesteld, onze fractie is vóór het versterken van het ondernemersklimaat voor innovatieve en kennisgedreven ondernemingen. Alleen willen we dan wel de juiste investeringen doen. We dagen het college nog steeds uit om met een startnotitie te komen waarin er een totaalbeeld van gemeentelijke economische beleid geschetst wordt in relatie tot de regio ambities.

Samengevat voorzitter, constateer ik dat we hier een afweging moeten maken over een op zich prima initiatief tegen de context van ad hoc gemeentelijk beleid en een regionaal luchtkasteel. Voor een eindoordeel wacht onze fractie de reactie van de portefeuillehouder af.

Het voorstel heeft het uiteindelijk met de instemming van Pro’98 gehaald. De wethouder heeft toegezegd om met een visie te komen over de ambities van Barneveld in relatie tot de regio en het economische beleid. Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld