Historisch pand krijgt nieuw dak

Historisch pand krijgt nieuw dak

Pro’98 had als enige fractie dit raadsbesluit geagendeerd met als reden dat voor een toch best fors bedrag de uiterste rek gezocht werd in de kaders van de monumentenverordening. Naar onze smaak zijn daar de F-stukken niet voor bedoeld. En daarbij hadden wij inhoudelijk ook een aantal vragen.

Na beoordeling van het voorstel, de situatie te plaatse en de toelichting in de commissie van de wethouder zijn we positief over het voorstel. Het betreft een prachtig, historische pand waar ook nog eens een biologische boerderij in is gevestigd. Hoewel dat laatste geen historisch criterium is, worden wij van Pro’98 daar erg enthousiast van. Er is enige discussie over riet of pan in de commissie. en ja, riet is mooier. We wachten eventuele creatieve inbreng van andere fracties op dit punt af. Het is zonde als deze discussie terug gebracht wordt tot riet of niet. Wat willen de fracties dan wel om dit monument te behouden? Want ik hoor alternatieven en er worden bedragen genoemd, maar geen amendement en ook geen opdracht aan de wethouder om de haalbaarheid van riet te onderzoeken.

Het was wel even zoeken waar het geld nu precies vandaan kwam. Uiteindelijk bleek dat uit een potje te komen die door ons als raad niet goed te controleren valt. Graag vragen wij de toezegging van de wethouder om de “reserve” zoals het hier genoemd wordt uiteraard voor monumentensubsidies te behouden, maar om dit geld zichtbaarder te verantwoorden via het jaarverslag.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld