Evaluatie vernieuwend vergaderen

Evaluatie vernieuwend vergaderen

‘Stop meer peper in debat’, kopte de Barneveldse Krant gisteren op de voorpagina. De wens is de vader van de gedachte, moet de schrijver van het stuk gedacht hebben.

Ondersteund door o.a. Erik van Steden en Liesanne van den Brink, waarvoor ongetwijfeld een zeer breed gedragen hartelijk dank, begon de commissie evaluatie vernieuwend vergaderen haar werkzaamheden in de vorige raadsperiode. Met inzet van alle partijen in deze raad reflecteerden wij op ons eigen functioneren, herlazen de eerdere plannen en bekeken op welke wijze wij onze werkzaamheden als gemeenteraad zouden kunnen verbeteren.

Voorzitter, de kracht van het voorliggende voorstel schuilt in de breedte. Door de eerdere afspraken te herzien of toe te spitsen, de techniek te verbeteren en videoregistratie in deze raadszaal mogelijk te maken, werken wij als raad letterlijk aan onze eigen zichtbaarheid. We vergroten de transparantie naar onze inwoners en hopen daarmee de toegankelijkheid van dit huis, en haar raad, te vergroten.

Voorzitter, tot besluit, wat ons betreft misschien wel het belangrijkste element uit dit voorstel, wij scherpen met dit stuk onze democratische rol aan. Dat doe je niet eenmalig, maar is een continue proces.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld