Railterminal – Goed voor Barneveld?

container op trein gezet

Railterminal – Goed voor Barneveld?

Voorzitter,

Ik denk niet dat het college en Pro’98 het op dit punt eens zullen worden. Pro’98 schuift niet onder stoelen of banken dat wij heel erg twijfelen over het nut en de noodzaak van een railtermininal. Zoals ik in de commissievergadering al aangaf blijven wij met ontzettend veel vragen zitten. Waarvan misschien wel de belangrijkste; wat levert de terminal de samenleving op?

De wethouder gaf tijdens de commissie vergadering aan dat de gemeenteraad nog de mogelijkheid krijgt om een totaalafweging te maken. Dat het hier gaat om noodzakelijke voorstudies. De wethouder noemt dit een tussenproduct, terwijl het voor Pro’€™98 voelt alsof we in een fuik terecht zijn gekomen, daar zit ons dilemma. 

Voorzitter, we besluiten vandaag als Raad om ons te richten op 1 bepaalde locatie, eigendom van de firma Vink en de andere locaties als minder geschikt te beschouwen. Is dat niet een stap die je maakt na een totaalafweging in plaats van een tussenproduct? We kiezen vandaag de kleur van het tapijt, zonder dat we hebben besloten of we wel een huis willen kopen.

Er wordt vanavond niet om meer geld gevraagd. Om het budget container op trein gezetwat er ligt voor onderzoek stond Pro’€™98 niet te springen, maar dat besluit is genomen en daar blijft het college voorlopig binnen. Wat pro’€™98 betreft gaat geen cent meer naar onderzoek voor een railterminal gaat zonder dat we eerst een totaalafweging hebben kunnen maken en daadwerkelijk inzichtelijk krijgen welke infrastructurele consequenties dit heeft en vooral welk prijskaartje hier aanhangt, of bij Stroe terugsteken wel zo interessant is voor de havenbedrijven in Rotterdam, of dit wel werkgelegenheid oplevert, of dit de mogelijkheid van een regiosprinter in de weg zit, wat de effecten zijn op het milieu, er wordt immers geadverteerd met de mogelijkheid tot zware industrie. Dat soort essentiele vragen, daar wil Pro’98 zo snel mogelijk antwoord op en wellicht kan de wethouder ons dan alsnog overtuigen dat zijn railterminal ook Goed is voor Barneveld.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld