Verzelfstandiging CJG

Verzelfstandiging CJG

Verzelfstandigen is voor dit college een tweede natuur en zo hebben we als raad al verschillende dossiers voorbij zien komen waarbij gemeentelijke taken op afstand gezet werden. Onze fractie is daarbij altijd zeer kritisch geweest, maar bij dit voorstel schrokken wij echt. Want hoe kun je als college DE organisatie die de laagdrempelige jeugdzorg in Barneveld vorm geeft en dus zo’n belangrijke schakel is in de ons toebedeelde taak, van je af zetten?

Gelukkig hebben wij ondertussen van de portefeuillehouder begrepen dat het we het moeten zien als een soort van technisch organisatorische aanpassing om het cjg meer armslag te geven, met name ten aanzien van personeelsbeleid. En dat het cjg in nauwe samenwerking met de gemeentelijke gesprekvoerders vanuit de huidige locatie blijft opereren. Een eenduidige, laagdrempelige en herkenbare toegang tot de jeugdzorg blijft hiermee geborgd.

Door deze aanvullende uitleg op het voorstel, zijn wij weer wat gerustgesteld. Verzelfstandiging van het cjg kan namelijk nooit betekenen dat we onze verantwoordelijkheid op het gebied van de jeugdzorg verzelfstandigen. Om onze laatste argwaan over dit voorstel weg te nemen, vragen wij het college 3 zaken:

1 Klopt mijn analyse van zojuist en blijft de gemeente zeer direct betrokken bij het cjg?
2 Zou de wethouder zodra er meer bekend is over de statuten, subsidie voorwaarden en de invulling van de organisatievorm ons als raad zo spoedig mogelijk willen informeren?
3 Zou de wethouder extra aandacht willen geven aan de argumentatie, toelichting en communicatie van toekomstige raadsvoorstellen zodat voor ons maar ook zeker voor de inwoners van Barneveld helder is wat de bedoeling is.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld