Bestemmingsplan Garderbroekerweg XVIII

Bestemmingsplan Garderbroekerweg XVIII

Het feit dat een recreatiewoning niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd, legt normaal gesproken de taak bij de eigenaar om de recreatiewoning op te schalen naar het bestaand voorzieningenniveau op dit moment. Op deze wijze wordt de woning weer geschikt voor verhuur, het doel van deze bestemming.

Het genoemde argument dat de wijziging door moet gaan, omdat de raad altijd zelfstandig kan beslissen in een wijziging van een bestemmingsplan, is geen argument maar een procedure.

Het juiste achterliggende argument is dat we als raad eenduidige toepassing van regels nastreven, eerlijk naar alle inwoners. Indien de raad vindt dat een verouderde recreatiewoning omgezet kan worden naar een gewone woning, ontstaat er een precedent naar de toekomst. Iedere verouderde recreatiewoning zonder zwembad en andere voorzieningen (en hiervan zijn er nogal wat in ons buitengebied) zou op gelijke wijze beoordeeld moeten worden.

Onze fractie ziet de aanvragen voor woningen reeds aankomen want we dienen eenduidige beslissingen te nemen. De voorgestelde wijziging gaat ons te ver.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld