Bestemmingsplan Welsumerlaan

Bestemmingsplan Welsumerlaan

Bewust heeft deze raad in cluster C aan het begin van Veller vier percelen te koop met het doel aldaar welstandsvrij huizen met een bijzondere architectuur te krijgen. Omzetten naar 2×3 geschakelde woningen zonder enige bijzondere uitstraling ligt nu als voorstel voor ons.

De motivatie voor deze verandering is heel zwak: de bouwer wenst het en er is renteverlies op 4 kavels. Daar staat tegenover dat de variatie in bebouwing in Veller gering genoemd mag worden en dat we enkele jaren met een slechte huizenmarkt gehad hebben. Mogelijk dat deze markt nu weer in de lift zit en dat ons ruimtelijke visie wel ingevuld kan worden.

Pro’98 vindt dat het bouwen met bijzondere architectuur voor ons voorlopig de belangrijkste planologische invulling blijft en dat deze wijziging van het bestemmingsplan te vroeg komt.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld