Pro’98 vraagt college om meer duidelijkheid over opvang statushouders.

churchillstraat

Pro’98 vraagt college om meer duidelijkheid over opvang statushouders.

Pro’98 begrijpt en ondersteunt de noodzaak van het snel huisvesten van vluchtelingen met een status. Pro’98 begrijpt ook de zorg van omwonenden en gebruikers van het speelveld bij de Churchillstraat.

Het is ons niet gelukt om voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van 27 januari overeenstemming met andere fracties te bereiken over kaders voor de opvang van statushouders. Een geclusterde opvang zoals aan de Churchillstraat in semipermanente woningen ziet de fractie van Pro’98 als een noodoplossing die slechts kort mag duren. In ieder geval geen 10 jaar. De fractie van Pro’98 is van mening dat gestreefd moet worden naar een snelle integratie van statushouders door ze zo snel mogelijk te huisvesten in reguliere (te bouwen) woonwijken.

Dat is de reden dat Pro’€™98 volgende maand met het college en de raad in gesprek wil om over de kaders voor de opvang van statushouders te discussieren om vervolgens als raad over deze randvoorwaarden te besluiten.

churchillstraatPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld