Harskamperweg

logopro98

Harskamperweg

Meneer de voorzitter, het voorstel is volgens ons om drie redenen onjuist.

1) Het gaat om een legalisering van een gebruik dat reeds 15 jaar illegaal plaats vindt. In plaats van te handhaven wordt het gebruik via het functieveranderings-beleid toegestaan. Koop een oude schuur en iets wat eerst niet mocht, kan dan wel plaats vinden. Wij lezen geen woord in de stukken waarom er niet gehandhaafd werd en wordt.

2) Deze zone langs de Veluwe hebben wij als raad juist vastgesteld als geen bedrijventerrein, want daarvoor en daardoor is Puurveen ontstaan. Het is niet de eerste keer dat dit gezegd moet worden. Zo iets heet ruimtelijke ordening waar we als raad belang aan hechten.

3) een staalconstructiebedrijf behoort niet hier, maar op een bedrijventerrein thuis. Harselaar Zuid kan momenteel gebruikt worden, dus er is een passend alternatief aanwezig.

Om deze redenen zullen we tegen het voorstel stemmen.

logopro98Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld