Burgemeester Kuntzelaan

Burgemeester Kuntzelaan

Burgemeester Kuntzelaan

Het heeft even geduurd voordat we uiteindelijk vanavond toekomen aan een besluit over verbetering van de fietsveiligheid op de burgemeester Kuntzelaan. In december besloot de raad het voorstel aan te houden. Er waren nog teveel vragen, onduidelijkheden en wensen tot aanpassingen. Als ik het voorstel nu lees was dat een juiste beslissing. De 12 aanpassingen, die zoals het er nu naar uitziet breed gedragen worden door de raad, zijn een duidelijke verbetering.

Er resteert nog een discussiepunt: de situatie bij de Albert Heijn waar fietsers en auto’€™s elkaar kruisen. Wij gaan er vooralsnog van uit dat de gekozen aanpak daar voor voldoende veiligheid zorgt. Daar is echter niet iedereen van overtuigd. Het amendement van het CDA dat is aangekondigd/ingediend stelt een slinger in het fietspad voor. De ruimte voor auto’s die het AH-terrein op of af gaan wordt daarmee vergroot van 4.50 meter naar 10 meter. Daar kunnen dan 2 auto’€™s achter elkaar staan.

Zoveel ruimte hoeft voor ons niet. Maar iets meer ruimte voor een auto om goed zicht te hebben op de fietsers van links en van rechts is wel het overwegen waard. Dat betekent wel een slinger in het fietspad, maar duidelijk kleiner dan het CDA voorstelt. Het is een suggestie waar ik graag de reactie van zowel de wethouder als van de andere fracties op hoor.Burgemeester Kuntzelaan

Voorzitter, Een half miljoen euro voor reconstructie van de burgemeester Kuntelaan is een fors bedrag. Maar terecht stelt het college dat het voorkomen van een ernstig ongeval een investering waard is. Pro’98 is het daar van harte mee eens.

Wij stemmen dan ook in met dit voorstel. Wel met de kanttekening dat we er met de verschillende aanpassingen nog niet zijn. Handhaving, vooral van de in te voeren maximum snelheid van 30 km/u, is ook van belang om de verkeersveiligheid op de burgemeester Kuntzelaan blijvend te verbeteren.