‘Barnevelders: Milieustraat graag open op zaterdagmiddag’

56544

‘Barnevelders: Milieustraat graag open op zaterdagmiddag’

Op zaterdag 10 oktober 2015 voerden de fractie en het bestuur van Pro’98 gezamenlijk een onderzoek uit naar het gebruik van de Milieustraat op zaterdag. De belangrijkste vraag waar Pro’98 een antwoord op zocht, was de vraag of (potentiële) gebruikers behoefte hebben aan openstelling op zaterdagmiddag.

56544Het onderzoek is zowel op locatie als digitaal uitgevoerd. In totaal hebben 217 personen één of meerdere vragen beantwoord. De resultaten die op zaterdagochtend 10 oktober in Barneveld zijn verzameld, aan de Otelaarseweg 9, verschillen wezenlijk ten opzichte van de resultaten uit het digitale onderzoek. De respondenten op locatie kunnen zich redelijk vinden in de huidige openingstijden (65%), terwijl 81 procent van de digitale respondenten daarover niet tevreden is. Overigens zou 50 procent van de respondenten uit het locatieonderzoek wel gebruik maken van middagopenstelling als dit mogelijk wordt gemaakt.

Naast enkele gesloten vragen, kregen respondenten ook de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen. 28 van de 83 digitale respondenten maakten hier gebruik van. Veel reacties onderstreepten dat men graag gebruik zou willen maken van de zaterdagmiddagopenstelling. ‘Handig met kinderen’, ‘verspreidt de drukte over de dag’, ‘meer rekening houden met het leven van nu’, ‘werkende mensen zijn ‘s ochtends nog niet klaar, of moet vrijdagavond aan de slag’. Maar ook openstelling op maandag, tussen de middag, of latere sluitingstijden werden genoemd. Voor deelnemers aan het locatieonderzoek geldt dat zij voornamelijk doordeweeks in de avond terecht zouden willen kunnen, of zaterdagochtend een uur eerder dan nu mogelijk is.

Er bestaat vooral bij de digitale respondenten een grote behoefte aan zaterdagmiddagopenstelling. Misschien niet geheel verrassend, bleken de bezoekers op zaterdagochtend, de deelnemers aan het locatieonderzoek, wel in staat om één en ander georganiseerd te krijgen en was bij hen de behoefte minder sterk aanwezig. Van alle respondenten zou 66 procent gebruik willen maken van de middagopenstelling. Laten wij daarbij het locatieonderzoek achterwege, dan stijgt dit percentage tot 90 procent. Resumerend concluderen wij dat er bij inwoners van de gemeente Barneveld een grote behoefte bestaat, intensiever van de Milieustraat gebruik te kunnen maken en dat daarmee het gebruik in potentie verder zou kunnen toenemen. Inwoners verwachten daarbij wel dat de gemeente Barneveld hen daarin zo optimaal mogelijk faciliteert.

Raymond Wijckelsma, bestuur Pro’98
Arjen Korevaar, raadslid Pro’98

>> RESULTATENPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld