Horeca definitief uur langer open

kondag

Horeca definitief uur langer open

Wij zijn erg blij met het voornemen van het college om de pilot om te zetten in beleid. Ik denk goed nieuws voor de jongeren die in Barneveld uitgaan, goed nieuws voor de horeca ondernemers en goed nieuws voor de omwonenden.

Het is rustiger op straat, maar de horeca is drukker. Hier was het Pro’€™98 allemaal om te doen, nu net iets meer dan een jaar geleden. Er is meer toezicht gekomen, waardoor bewoners zich ook serieuzer genomen voelen. En het aller belangrijkste: er is weer overleg. Er zijn korte lijnen en open communicatie. Daar begint het allemaal mee. Allemaal neven effecten van wat we vorig jaar hebben willen bereiken.kondag

De CU en de SGP komen met het weinig creatieve voorstel om de instaptijd naar 1 uur terug te brengen. Dit voorstel is niet in stemming gebracht, omdat zij vorig jaar hetzelfde voorstel hadden gedaan. Ook toen zonder succes. Volgens het onderzoek wordt er overlast ervaren van jongeren die geen gebruik maken van de horeca. Onder andere jongeren onder de 18. Welke mogelijkheden hebben zij naast villa29 en twee keer in het jaar een frisfeestje? Waar liggen hun behoeften? Deze handschoen kan de gemeente met jongerenwerkers oppakken.

Ik eindig met Voorthuizen. Vorige week vond hier het Dweilorkesten kampioenschap plaats en aankomende zaterdag Voorthuizen Loopt. Zo is er in de zomer iedere week wel wat te beleven. Toch wordt er weinig overlast ervaren en hebben al deze evenementen een enorm draagvlak bij de bevolking. Een mooie uitdaging voor de Barneveldse horeca en de gemeente Barneveld om dat draagvlak ook in Barneveld te creeren!