Wencopperweg – vuilstort

Wencopperweg – vuilstort

Ons ordevoorstel is verworpen, maar de twijfels over de vraag of dit bestemmingsplan RvS-proof is blijven recht overeind. Nu de raad toch voor behandeling kiest het volgende over de inhoud: Die gaat m.n. over efficienter ruimtegebruik. Dat is de reden waarom de firma Vink zijn bedrijf aan de Wencopperweg wil herinrichten. Dat spreekt ons op zich ook wel aan. Ware het niet dat die ruimte in de hoogte wordt gezocht. Het betekent een afvalberg van uiteindelijk 45 meter hoog. Past dat visueel in onze platte omgeving? We vinden eigenlijk van niet.

Daarom bespraken we In de commissie uitvoerig het €˜hoe en waarom. Bij die bespreking sprongen een aantal zaken in het oog. Als je compact stort levert dat ruimte op voor recycling. Een activiteit die we belangrijk vinden, maar die veel ruimte nodig heeft. Compact storten is ook in lijn met de wens van de provincie. Zij is verantwoordelijk voor de nazorg van de stort. Compact storten levert minder risico voor vervuiling op en is daarop makkelijker te controleren.

Twee argumenten die het moeilijk zouden maken zondermeer nee te zeggen tegen die hoogte van 45 meter. De consequentie is immers dat de ruimte dan in de breedte gezocht moet worden. Ons voornemen was dan ook, weliswaar schoorvoetend, akkoord te gaan en in te stemmen met dit bestemmingsplan.

Nu de raad er voor koos vanavond toch een besluit te nemen en wij twijfels hebben en houden of dit bestemmingsplan RvS-proof kunnen wij niet akkoord gaan met dit voorstelPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld