Pro’98 wil goed en veilig fietspad van Karwei tot tunnel

Pro’98 wil goed en veilig fietspad van Karwei tot tunnel

Het coalitieakkoord van SGP, CU, CDA en VVD was niet ons akkoord. Maar op het onderdeel ‘fiets’ sprak het ons aan. Daarin lazen we zaken als: Stimuleren van het fietsgebruik, fietsgemeente van Nederland worden, een snelfietsroute tussen de komgrenzen van Voorthuizen en Barneveld.

Twee jaar geleden stelde de raad op basis van dat akkoord het tracé van de snelfietsroute vast. Met de kennis van nu stel ik vast dat de raad zich de consequenties voor m.n. de Stationsweg toen niet realiseerde. Want daar spitste de discussie zich de afgelopen maanden immers op toe.
Niet zo gek, als je je de drukte en het lawaai, kortom de overlast van het verkeer op de Stationsweg, realiseert. Als dan ook nog eens meer dan 60 gezichtsbepalende bomen gekapt dreigen te worden is de boot helemaal aan.

Het Stationswegcomité heeft zich in de discussie duidelijk laten horen. Dat had succes als het om de bomen ging. Die blijven staan. Met de kanttekening dat de helft ervan, volgens het college, een relatief korte levensverwachting heeft. Alle reden goed na te gaan of er ook rek in die levensverwachting is aan te brengen. Daarop hoor ik graag een reactie van het college.

Op andere punten, bijvoorbeeld een fietsbrug voorbij de Harselaartunnenl, kreeg het Stationswegcomité niet zijn zin.

Dat brengt mij op het voorstel dat nu voorligt. Is dat in lijn met de hoopvolle teksten uit het coalitieakkoord?

Grofweg gesteld komt het college daarin met een tweedeling:
1) Een snelfietspad van de Harselaartunnel naar een rotonde bij de Van Wijnbergenlaan;
2) handhaven van de huidige fietspaden tussen de Van Wijnbergenlaan en de Karwei.

In 1) kunnen we ons uiteindelijk vinden. Het idee van een fietsbrug was zeker het overwegen waard. Maar de conclusie van het college dat een oversteek bij een nieuwe rotonde bij de Van Wijnbergenlaan vanuit veiligheid, ruimtelijke inpassing en kosten de voorkeur heeft, onderschrijven we. Het aspect comfort voeg ik daar uitdrukkelijk aan toe.tunnel-stationsweg

Maar dan 2): handhaven van de bestaande fietspaden tussen de Van Wijnbergenlaan en de Karwei. Daar tellen veiligheid en comfort blijkbaar minder. Er blijven verschillende conflictpunten bestaan: de Vliegersvelderlaan, het Van Breugelplantsoen, de oversteek bij Moba. U stelt wel voor de Vliegersvelderslaan op te nemen in het nieuwe GVVP. Maar voorlopig gebeurt daar niets.
Dat zijn toch conflictpunten waar we vanuit veiligheidsoverwegingen vanaf wilden? Daar was de snelfietsroute toch in de eerste plaats voor bedoeld?

Daarnaast betekent handhaving van de huidige paden dat je over een allegaartje aan verharding blijft fietsen: asfalt, klinkers en tegels. Voorzitter: Hoezo comfort?
Het college en de motie ingediend door de SGP stelt daar wel enkele verbeteringen voor. Maar dat geldt alleen voor de slechtste delen.

Feit blijft dat met het handhaven van de bestaande fietspaden de discrepantie tussen de oude en nieuwe fietspaden groot is. Dat geldt voor de veiligheid èn voor het comfort. Uitgangspunten die aan het plan voor de snelfietsroute ten grondslag lagen.

Dit voorstel biedt de Voorthuizense scholieren van het JFC zeker een veilige en comfortabele route. Maar de scholieren naar de Meerwaarde dan? Die hebben daar toch ook recht op? En niet alleen zij. Heel veel mensen maken toch dagelijks gebruik van de fietspaden in onze gemeente.

Voorzitter, iedereen moet veilig en comfortabel van Voorthuizen naar Barneveld en vice versa kunnen fietsen. Dat sprak de coalitie in 2014 af en daar wil Pro’98 deze partijen zeker aan houden.

We dienen een motie in met de opdracht aan het college om de raad snel een aanvullend voorstel aan te bieden. Daarin moeten maatregelen voor veiligheid, comfort voor de hele route zijn opgenomen, in lijn met uitgangspunten snelfietsroute. Dit inclusief financiële dekking.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld