Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet

In 2019 hebben we een Omgevingswet die alles over ruimte en milieu omvat, en daarnaast geheel nieuwe spelregels voor de bevolking zal geven. Het feit dat deze ene wet reeds 4 AMvB’s heeft en nog 10 ministeriële regelingen krijgt plus een provinciale verordening, geeft de complexiteit aan.

Gemeente Barneveld is op tijd begonnen de voorbereiding op te pakken en tot nu toe lukt het schema van invoering. Het ambitieniveau ‘onderscheidend’ is een logische keuze als de gemeente goed voorbereid wil zijn maar niet als pionier alles zal willen verkennen. De nieuwe wet is dermate complex en anders dan we gewend zijn, dat iedereen z’n best zal moeten doen om kwaliteit te leveren.

De Omgevingsvisie is in het proces de eerste grote stap en de uitkomst bepaalt ons toekomstig beleid in ruimtelijke ordening en milieu gedurende de komende vele jaren. Daarom is het Plan van Aanpak om tot de Omgevingsvisie te komen de essentie van het proces tot realisatie.
Dit is een politiek item dat bij de gemeenteraad ligt. Wij behoren de kaders te stellen. En in de tussentijd dient er op basis van bestaande regelgeving effectief gehandhaafd te worden. Vandaar dat Pro’98 samen met CU en CDA een aantal amendementen heeft ingediend.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld