Sportstimulering – Fonds voor verenigingen

MHCB

Sportstimulering – Fonds voor verenigingen

De campagne ‘samen sterk tegen pesten’,
de sport- en spel bus en kasten in de wijken,
jongerenwerk in trefpoint en villa29,
het begeleiden van docenten op de basis scholen voor een goede gymles,
schooljudo,

en zo kan ik nog wel even doorgaan met het benoemen van het diverse werk van Be Active en de combifunctionarissen. Iets om als Barneveld trots op te zijn en wat pro’98 betreft verdient het be active team dan ook alle lof.

De doelgroepen waar ook de komende vier jaar de focus op ligt: jeugd, ouderen en barnevelders met een beperking, lijkt pro98 een verstandige keuze om volop in te investeren

Be Active dicht zichzelf een belangrijke rol toe als het gaat om het intensiveren van de verbinding tussen sportverenigingen, onderwijs en de maatschappelijke organisaties. Dit moet niet moet worden onderschat. Hier ligt een belangrijke taak die als die goed opgepakt wordt de samenleving heel veel kan brengen, tegelijkertijd besef ik mij dat dit ook een lastige taak is.

Verenigingen zijn samenlevingen in het klein. Een voorbeeld voor sociale samenhang met de nodige expertise in huis. Verenigingen kunnen van elkaar leren en de gemeente kan van verenigingen leren. Dus het doel moet niet alleen zijn om kennis te brengen bij de verenigingen, maar ook kennis op te halen. Een goede band tussen Be Active en de verenigingen is dan ook nodig om de verenigingen te overtuigen dat het ook in hun belang is om kennis te delen en verder te kijken dan alleen de vereniging zelf. Om verenigingen te stimuleren meer naar buiten te treden hebben wij een motie opgesteld samen met het CDA. Medeondertekend door VVD, BI en CU om een fonds voor verenigingen in te stellen.

Dit kan net dat laatste zetje geven om ideeën die binnen verenigingen leven als het gaat om maatschappelijke betrokkenheid om te zetten naar daden. Uit ervaring weet ik dat er soms drempels zijn, maar wanneer je hier overheen stapt levert dit uiteindelijk zowel de samenleving als de verenigingen heel veel op. Ede heeft een zelfde soort fonds en daar zijn ook heldere kaders aangegeven. Daar kan Barneveld dus mooi bij spieken.

We spreken vanavond over het sportbeleidsplan en logischerwijs is de motie dan ook gericht op sportverenigingen. Wanneer de motie wordt aangenomen en daar lijkt het toch op, zou Pro’98 graag zien dat wanneer dit fond succesvol blijkt te zijn, ook culturele verenigingen zoals een Harmonie of een crescendo een beroep zouden kunnen doen op een soortgelijk fonds. Wij willen de wethouder vragen hier naar te kijken.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld