Meer ‘muziek’ en ‘food’ in Barneveld

Meer ‘muziek’ en ‘food’ in Barneveld

Welke evenementen ontbreken in Barneveld?  Wat zou nu echt meerwaarde hebben om de gemeente Barneveld op de kaart te zetten? Dit vroegen wij op Facebook en 155 Barnevelders reageerden. 

Dit naar aanleiding van een voorstel wat Pro’98 vandaag in de gemeenteraad zal doen om promotiebeleid te ontwikkelen. Op deze manier wil Pro’98 evenementen en activiteiten op een positieve manier belichten en de initiatiefnemers ondersteunen.

Wat opvalt uit de reacties is dat vooral veel behoefte is aan muziekfestivals, concerten en foodfestivals. Op een goede vierde plek staan sportevenementen waarin recreatief deelnemen mogelijk is.

In de enquete was het ook mogelijk om zelf met suggesties te komen. Hieruit komt onder andere de behoefte naar een beachvolleybaltoernooi en de terugkeer van het Torenpleinfestival naar voren. De Koewei wordt veel genoemd als locatie waarop meer georganiseerd kan worden en ook het Oktoberfest wordt genoemd als gemis in onze gemeente. Ook hebben wij als reactie ontvangen dat er veel meer te combineren valt. Door evenementen aan elkaar te koppelen komen meer mensen met meerdere kunstvormen in aanraking. Food, theater en muziek kan een mooie combinatie zijn, maar ook de combinatie met sport is mogelijk. In de reacties wordt ook opgeroepen om jong Barnevelds talent een podium te geven. Ook gewenst, gezien de reacties, is een afsluitende feestavond bij de Oud Veluwse markt.

Hopelijk zorgt deze discussie en de gewijzigde rol van de gemeente ervoor, dat meer initiatiefnemers het aandurven om een evenement of activiteit te organiseren in onze gemeente.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld