Modellenkeuze voorzieningen Voorthuizen

Modellenkeuze voorzieningen Voorthuizen

Een initieel plan om te kijken naar de mogelijkheden van her- of verbouw van het Voorthuizense dorpshuis is ontaard in een wonderlijke carrousel aan voorstellen. Wonderlijk omdat een verhuizing van de korfbalvereniging Spirit in één adem genoemd wordt met nieuwbouw van de Hoeksteen en eerder genoemd dorpshuis. Dat maakt het voor de raad wel lastig om de samenhang in het geheel te ontdekken. Daarbij was het ook nog eens in eerste instantie ondoorzichtig hoe de financiën in elkaar staken. De modellen kregen extra glans door toerekening van opbrengsten van verwachte grondverkopen. Echter, zo doen wij dat hier niet in de raad, tsk, tsk, tsk. Kortom, als fractie hebben we ons hier met verwondering in verdiept.

En misschien is dit wel iets waar we aan moeten wennen. In samenspraak met vertegenwoordigingen van gebruikers en organisaties, verenigd in Commissie Dorpshuis Trefpunt, is het voorliggend voorstel tot stand gekomen. Door in gesprek te gaan, komt er meer op tafel dan je eerst als raad voor ogen had. Er is nu een soort masterplan Voorthuizen gerealiseerd. Op een drukbezochte inloopavond werden de modellen gepresenteerd zodat velen kennis hebben kunnen nemen. Opvallend contrast was echter, de lege tribune bij de commissie Samenleving bij bespreking van dit plan. Ik kan me nog andere voorthuizense onderwerpen herinneren waar er zitplaatsen tekort kwamen en de gemoederen verhit waren. Ik concludeer hieruit dat er draagvlak is voor deze plannen. Complimenten aan alle betrokkenen in dit proces.

Als raad stellen we vandaag wel een heleboel in één keer vast. En daarom wil ik een drietal kanttekeningen plaatsen. Het gaat om de dorpshuisfunctie, de verkeerssituatie en het Knollenveld.

Wat Pro’98 betreft is een dorpshuis geen dorpshuis zonder een vaste voorziening voor alle vormen van samenkomsten, ontmoetingen en activiteiten. We zien daarbij een extra functie voor culturele voorstellingen. Het moet een plek zijn waar je als gemeenschap altijd kan samenkomen. Het huidige Trefpunt kent daarvoor een vaste zaal met podium. In gebruik als het gaat om verkiezingsbijeenkomsten, jazeker wethouder de Kruijff, inloopbijeenkomsten of evenementen als het Bluegrass festival en optredens van de Voortse Lelie. En dan maken we ons toch wel zorgen bij woorden als ‘multifunctioneel’, ‘flexibel’ en “slimme” technieken. Alles tot doel om tot een zo optimale bezetting te komen. Mooie woorden maar wat betekent dit in de praktijk? Zeker voor de bijeenkomsten die ik net noemde en op incidentele basis georganiseerd worden. We moeten uitkijken dat we straks als gemeenschap niet meer bij elkaar kunnen komen omdat de sportzaal nu eenmaal ’s avonds volledig bezet is, of omdat een deel van een zaal, lekker flexibel, permanent verhuurd wordt. En we willen zeker niet met voorthuizense evenementen naar de midden nederland hallen. Ook is de vraag hoe bijeenkomsten en sport gescheiden door een schuifwandje qua geluid samengaan. Kortom, Pro’98 pleit ervoor om bij de verdere planvorming rekening te houden met deze dorpshuisfunctie en verzoeken het college per motie om een ruimte te realiseren geschikt voor grote bijeenkomsten en podiumkunst en te borgen dat deze ook beschikbaar is. De inrichting kan dan weer multifunctioneel met bijvoorbeeld een op te bouwen podium. In andere kernen is dit ook gerealiseerd, kijk naar Kootwijkerbroek. Stroe, Barneveld. Dus ook bij de tweede kern van onze gemeente moet dit goed geregeld. Voorthuizen verdient een echt dorpshuis.

Wat betreft het dorpshuis nog een kort tussenpunt, de schietvereniging. De wethouder deelde in de commissie mee dat hij er uit ging komen met mobiele opstellingen. Graag een bevestiging dat dat nog steeds zo is.

Ons tweede punt gaat over de verkeersafhandeling. Het college suggereert dat er een verschuiving van het centrum plaatsvindt, maar dat is natuurlijk een beetje flauwekul. Het centrum blijft, het dorpshuis gaat. Wat van belang is dus, hoe kom je op een veilige manier bij het nieuwe Trefpunt? Maar ook bij de nieuwe velden van Spirit? En zeker op de fiets als je de oversteken over de Baron van Nagellstraat en Apeldoornsestraat meerekent. Ook ter plekke zijn wij als fractie nog niet volledig overtuigd van de voorgestelde verkeersafwikkeling en de hoeveelheid beschikbare parkeerplaatsen. De wethouder gaf in de commissie aan dat dit wel goed kwam. Toch willen wij een toezegging van de wethouder dat op al deze punten een adequate en ook veilige oplossing geboden gaat worden.

Ons laatste punt gaat over het Knollenveld, en voorzitter, dat gaat ons aan het hart. Het is een weidse, groene plek waar het naar hartenlust sporten en recreëren is. En daar komt nu nog minder dan de helft van terug op de locatie van de Hoeksteen. Zeker als we opmerken dat momenteel in het kader van inbreiding elk openvallend stukje dorp vol gezet wordt met huizen. Wij vragen de wethouder bij het maken van plannen voor de oude locaties van Spirit en het Trefpunt, extra aandacht te geven aan groen. De verwachting is dat we financieel over kunnen houden bij volledige bebouwing, dan kunnen we dat ook besteden aan een groener dorp, met minder dichte bebouwing. Graag een toezegging.

Ik sluit af voorzitter. Voorthuizen krijgt er de komende jaren weer een aantal mooie voorzieningen bij. De Hoeksteen kan uitkijken naar de broodnodige nieuwbouw. Een nieuw dorpshuis. En de sportverenigingen worden op allerlei manieren bediend. Pro’98 kijkt hierbij wel scherp naar de concretisering van deze plannen. We verwachten van de wethouder dat we daarbij op gepaste wijze in meegenomen blijven worden.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld