Promotiebeleid en evenementenondersteuning

Promotiebeleid en evenementenondersteuning

In 2008 zat de gemeenteraad bij elkaar om het evenementenbeleid 2010-2014 vast te stellen. Inspreker Cor Wiesnekker van het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten drukte de raad toen op het hart om nieuwe initiatieven niet te veel af te schrikken met regels. In het evenementenbeleid 2016-2020 zijn de regels nog wat verder aangescherpt. Overigens niet voor niets, want we weten allemaal de voorbeelden hoe het ook flink mis kan gaan. Ik moest tijdens de commissie twee maanden geleden wel weer denken aan de woorden van Cor Wiesnekker; hoe houden we initiatiefnemers van evenementen en activiteiten enthousiast in Barneveld en hoe zorgen we dat een keer de positieve effecten van evenementen worden benadrukt.

Samen met VVD, CDA en BI hebben we besloten deze handschoen op te pakken.
Wij hebben een voorstel gemaakt waarbij wij het college oproepen om de promotie van Barneveld in beleid te gieten.

Kernwoorden zijn daarbij voor Pro’98: voldoende draagvlak en een praktische concrete invulling

Het college heeft naar aanleiding van onze motie een traject voorgesteld waarin wordt gestart met een brainstormbijeenkomst om uiteindelijk concreet citymarketing beleid vast te stellen. Wij zijn heel blij dat het college dit voortvarend wil oppakken, waarvoor dank aan de wethouder. Wel willen wij de wethouder wat zaken meegeven:

Ik denk dat we ervoor moeten uitkijken dat er te veel wordt bijgehaald. Citymarketing kan je zo breed maken als je zelf wilt maar teveel hooi op de vork, maakt het lastiger om het concreet en praktisch in te vullen. Voor pro’98 is het van belang dat

– er samen wordt gewerkt met stakeholders uit verschillende kernen om onze gemeente aantrekkelijker te maken.
– En dat de focus van het beleid vooral op evenementen en activiteiten in de gemeente Barneveld komen te liggen.

Samenwerken en dus draagvlak, dat is ook gelijk de grote uitdaging. Maar het beleid heeft geen kans van slagen als het niet door de verschillende dorpen gedragen wordt. Dat hebben we van de slogan ‘Daarom Barneveld’ geleerd. Daarmee creëer je bijvoorbeeld geen draagvlak in een Kootwijkerbroek of Voorthuizen

Wij doen een dringende oproep aan het college om ook de uitvoering in cocreatie met andere partijen op te pakken. Waarin de gemeente vooral faciliteert en de uitvoering vooral buiten het gemeentehuis plaatsvindt.

Het traject wat het college ingaat moet zorgvuldig gebeuren. Totdat dit traject is afgerond, kan de gemeente al een belangrijke rol spelen bij het stimuleren en faciliteren van evenementen die in onze gemeente worden georganiseerd. De wethouder gaf in de commissie aan hier ook gelijk werk van te willen maken. Ik vraag daarom om een toezegging dat in afwachting van de uitvoering van het citymarketing beleid, de gemeente al actief gaat kijken hoe zij een stimulerende en faciliterende rol voor evenementen kan oppakken.

Ik sluit af met een klein onderzoekje wat Pro’98 op Facebook heeft gedaan. Veel enthousiaste reacties en goede ideeën hebben wij inmiddels ontvangen over evenementen die kunnen bijdragen aan het op de kaart zetten van Barneveld. Daaruit blijkt wel hoe het leeft. Hopelijk zorgt deze discussie en de nieuwe rol van de gemeente ervoor dat mensen het ook aandurven om wat nieuws te organiseren. De resultaten en ideeën zijn op onze Facebookpagina terug te vinden.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld