Welke plannen van Pro’98 worden uitgevoerd?

Welke plannen van Pro’98 worden uitgevoerd?

Accenten die voor de komende vier jaar door Pro’98 zijn gelegd in de kadernota: #initiatiefvanuitderaad #pro98 #Barneveld

– Langere openingstijden van de milieustraat
– Maatregelen fijnstof ivm volksgezondheid
– Taalachterstand wordt aangepakt
– 150 euro bijdrage per leerling in het muziekonderwijs
– Sportfond gerealiseerd
– Evenementen promotie
– Groen rondje om Barneveld (fiets/voetpad)
– Gasloos bouwen
– Groene impuls aan Barneveld

Wat gaat de gemeente (mede) op verzoek van Pro’98 het komende jaar nog meer doen:

  1. Op verzoek van Pro’98 komt er een uitvoeringsplan circulaire economie. Want welke acties gaat het college daar de komende jaren in ondernemen.
  2. Dit jaar nog komt het college met het digitaal aanvragen van een tijdelijke parkeervergunning voor zzp-ers/ bedrijven die in het centrum aan het werk zijn. Dus aanvragen, printen, en klaar!
  3. Op verzoek van Pro’98 gaat de wethouder extra communiceren richting onderwijsinstellingen om de mogelijkheden van bijzondere bijstand in de vorm van zwemlessen bij ouders kenbaar te maken. #zwemles #iederkindmoetkunnenzwemmen
  4. Het college zet op verzoek van Pro’98 extra in op communiceren over de JA/NEE sticker. De CU wacht de pilot in Amsterdam nog even af over de verplichte JA/JA sticker voordat we dit naar Barneveld halen.
  5. Er komt formatie en dus geld bij de komende jaren voor duurzaamheid na een motie van Pro’98. #doelen #ambities
  6. Het college zet na een motie van Pro’98 alles in het werk om de oostelijke rondweg in zijn geheel te realiseren.
  7. Het college komt met extra maatregelen om asbest om te zetten naar zonnepanelen. Een grote uitdaging de komende jaren.

Het werd even spannend bij de onafhankelijke voorzitter van de bezwarencommissie en ons plan om het groenbeleid voor de nieuwe wijk Barneveld Noord als blauwdruk te gebruiken voor alle toekomstige woningbouw ontwikkelingen. Met 14 stemmen voor en 14 stemmen tegen, wordt hier volgende maand weer over gestemd.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld