“Actie gewenst voor hogere vaccinatiegraad Barneveld”

“Actie gewenst voor hogere vaccinatiegraad Barneveld”

Het gezondheidsbeleidsplan is een omvangrijk document dat vele aspecten van gezondheid in beleid giet. Onze fractie kan zich hierin vinden en wil één aspect eruit lichten en dat is het Rijksvaccinatieprogramma waar voor de uitvoer per 2018 de gemeente verantwoordelijk wordt. Mijn fractiegenoot de heer Appelman heeft hiervoor al in de commissie aandacht gevraagd.

Ik lees mijn kinderen graag de boeken van Annie M.G. Schmidt voor waarbij een ziek kind nogal eens de mazelen heeft. Vrij onschuldig beschreven: met frieten eten en een vakantie aan zee sterken ze weer aan. Anno 2017 lijkt dit onze blik op dit type infectieziektes, iets van vroeger waar kinderen een tijdje last van konden hebben. Maar als je kijkt naar de laatste uitbraken van mazelen zoals recentelijk in Italië maar ook al enige tijd in Roemenië schetst een ander beeld. Het is ook geen ver van ons bed verhaal, gezien 1999 en 2000 waarin we in Nederland over de 3000 mazelenpatiënten hadden. Citaat uit het tijdschrift voor geneeskunde over deze periode: Gezien de waargenomen complicaties ging het bij de beschreven epidemie niet om een onschuldige ziekte. Enigszins understatement want het gaat hier ook om risico op overlijden. En verder: Vaccinatie ging gepaard met effectieve bescherming tegen mazeleninfectie en bijbehorende complicaties. Overdracht naar gevaccineerde kinderen komt voor; de grootste risicofactor voor mazelen bij gevaccineerde kinderen is een verblijf in een regio met een lage vaccinatiegraad.

In het gezondheidsbeleidsplan meldt het college ons dat de vaccinatiegraad tegen 12 ernstige infectieziekten 20% onder de WHO streefwaarden ligt. Daarmee lopen we volgens de GGD in Barneveld grotere risico’s op infectieziekten en epidemieën. Met de aanwezigheid van deze ziekten in Europa en de grote mobiliteit van mensen is het reëel dat wij hier ook weer last van gaan krijgen. Pro’98 is hier niet uit op paniekzaaien, wel op het onderkennen van urgentie. We moeten aan de slag.

En dat moeten we gezamenlijk doen. Vaccinatie is vrijwillig en we willen in Barneveld wegblijven bij verplichtende maatregelen zoals we nu in Italië zien. Vanwege de hoge mate van besmettelijkheid gaat het alleen niet om de vraag of je jezelf wel of niet beschermd, maar ook of je wel of niet de anderen om je heen beschermd. Zeker gezien het feit dat een bepaalde mate van vaccinatiegraad nodig is om iedereen te beschermen, vanwege eerdergenoemde risico van overdracht. Het gaat om een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het voornemen van het college om te informeren en aan de orde te stellen is dan ook veel te mager. We moeten hier minstens een maatschappelijke discussie over starten met overtuigende voorlichting. Beleg bijvoorbeeld een bijeenkomst met experts en vertegenwoordiging vanuit verschillende overtuigingen. Daarnaast kan het college ook aan praktische oplossingen denken zoals anonieme vaccinatie voor mensen die dit vanuit sociale druk anders niet zouden overwegen.

Kortom, we spreken hier over een verhoogd risico op niet zulke onschuldige ziekten die solidariteit van ons allen verlangd. We vragen per motie een inspanningsverplichting aan het college waarbij vaccinatie tot speerpunt van beleid wordt benoemd om aan de WHO streefwaarden te gaan voldoen en de raad te informeren via de p&C cyclus.

Andre van de Burgwal