Hoe kunnen we de bezwaarprocedure verbeteren?

Hoe kunnen we de bezwaarprocedure verbeteren?

“bezwaar maken heeft toch geen zin, het college heeft zijn keuze al gemaakt” Dat gevoel, hoe onterecht ook, hebben wij willen wegnemen in onze motie voor de zomer.

Ik denk dat we een heel mooi voorstel hadden liggen om net zoals de gemeenten om ons heen met een onafhankelijke voorzitter te gaan werken. Het doel: Burgers nog meer het gevoel geven dat er serieus naar hun bezwaar wordt geluisterd en op deze manier het aantal beroepsprocedures verminderen.

De memo van het college stelde naar onze mening hier weinig tegenover. Ons voorstel gaf het college de ruimte om met een Barneveldse variant te komen waarin nog steeds ruimte is voor overleg, maar dan wel met een neutrale voorzitter. Het college is op dit moment helaas niet te overtuigen om deze handschoen op te pakken. Ook bij de andere fracties kregen we helaas de handen niet op elkaar.

Daarom hebben wij het voorstel zo aangepast dat we eerst gaan peilen naar de trevredenheid onder de bezwaarmakers van de huidige procedure om daarna een besluit hierover te kunnen nemen.

Dit is weliswaar een stap terug wat mij betreft, maar zo blijft het onderwerp wel op de agenda. Om dan ook eens Theo Maassen vrij te vertalen:

“Vroeger zei mijn moeder altijd, als iedereen in de sloot springt, dan doe jij dat toch ook niet. Tegenwoordig denk ik, als iedereen in de sloot springt, dan zal iedereen daar wel een hele goede reden voor hebben.”

Die reden, die willen we nu onderzoeken.

Frank van der LubbePro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld